ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش یکی از فرمانروایان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ایـا فــروخــتــه از فـر و طــلـعــتــت او رنـگزدوده رای تــو ز آیـیــنــه مــمــالــک زنــگ
بــلـنـد رای تــو خــورشــیـد گــنـبــد دولـتخـجـسـتـه نـام تـو عـنوان نـامـه فـرهنـگ
ز نــور رای تـــو مــانــنــد روز گــردد شـــبز لـطـف طـبـع تـو مـاننـد آب گـردد سـنـگ
بـه رأی و قـدر تـنـت را ز چـرخ بــاشـد عـاربـه جـود و علم دلت را ز بـحـر بـاشـد ننگ
ولی بـه دولـت تـو بـر شـود بـه چـرخ بـلـندعـدو ز هیبـت تـو در شـود بـه کـام نهنـگ
ز بــهـر تــیـغ تــو پــر گــوهـر آهـن و پــولـادز بـهر تـیر تـو پـر صورتـسـت چـوب خـدنگ
کـدام شـاه کـه او از تـو نـسـتـدسـت امـانکـدام مـیر کـه او نیسـت نزد تـو سـرهنگ
سـپـهر عـاجـز گـردد بـه تـو بـه روز شـتـابزمـانـه حـیـران گـردد ز تــو بــه گـاه درنـگ
ز هیبت تو شود سست دست و پای فلکچو بـر کمیت تـو ای شاه تـنگ گردد تـنگ
غـبـار خـنـگ تـو در دیـده پـلـنـگ شـدسـتازین سـبـب متـکـبـر بـود همیشـه پـلـنگ
سـپــیـد روز شـود بــر مـخـالـفـانـت سـیـاهفـراخ گـیـتـی بـر دشـمـنـانـت گـردد تـنـگ
خــدایـگــانـا اگـر بــرکــشــنـد حــلـم تــو راسپـهر و چـرخ بـسنده نبـاشدش پـاسنگ
کنون که کـردی شـاها سـوی هزار درخـتبـه شـاد کـامی و پـیروزی و نشـاط آهنگ
درو چو صبـر تو ای شاه سبز گشت درختدرو چو خنجر بی رنگت آب شد چون زنگ
جـهـان بـه زیـب و بـه زیـور چـو لـعـبــت آذرزمین بـه نقش و بـه صورت چو نامه ارژنگ
چـو زلـف یـار شـبـه زلـف شـد هـوا از بـویچـو روی یار پـری روی شـد زمـین از رنـگ
مـگـر جـهان را این فـصـل جـادویی آموخـتاز آن پــدیـد کــنـد هـر زمـان دگـر نـیـرنـگ
بـخـواه بـاده نـوشـین شـها و نـوش کـنـشبه بـانگ و ناله بـربط به لحن و نغمه چنگ
خـــدایــگــانــا تـــا شـــاه آســـمــان دایــمگهی سوی بـره آید گهی سوی خرچـنگ
هـمــیـشــه بــاد بــرایـت فــراخــتــه رایـتهـمـیشـه بـاد بـه رویـت فـروخـتـه اورنـگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.