ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شکایت از حاسدان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تـــاکـــیــم از چـــرخ رســـد آذرنـــگتــا کــیــم از گــونــه چــون بــاد رنــگ
خـاکـم کـز خـلـق مـرا نـیـسـت قـدرآبــم کــز بــخــت مــرا نـیـســت رنـگ
شب همه شب زار بگریم چو شمعروز هــمــه روز بــنــالــم چــو چــنــگ
عــیـشــی در انـده تــیـره چــو گــلطـبــعـی از دانـش روشــن چــو رنـگ
در دل و در دیـده مــن ســال و مــاهآذر بـــــرزیــــن بــــود و رود گــــنــــگ
پـشـتـم بـشـکسـت ز آسـیب چـرخزانـکــه بــکــبــر انـدر بــیـنـم پــلــنـگ
طـبــع و دلـم پــرگـهـر دانـش اسـتزانهمه سختی که کشیدم چو سنگ
بـاشد پـیوسـتـه سـپـهر ای شگفتبـا بـد و بـا نیک بـه صـلـح و بـه جـنگ
تــیـغ جــهـان گــیـران زنـگــار خــوردآئیـــنـــه غــــران صــــافــــی زرنــــگ
هین منشـین بـیهده مسـعودسـعـدبــرکـش بــر اسـب قـضـا تــنـگ تـنـگ
خـرد مکن طبـع نه چـرخیست خـردتـنـک مـکـن دل نه جـهانیسـت تـنـگ
نــه نــه از عـــمـــر نـــداری امـــیــدنــــه نــــه در دهـــر نــــداری درنــــگ
از پــی یـک نـور مـبــیـن صـد ظـلـاموز پـی یک نـوش مـخـور صـد شـرنـگ
تـات نـپـرسـنـد هـمـی بــاش گـنـگتــات نـخــوانـنـد هـمـی بــاش لــنـگ
سود چه از کوشش تـو چـون همیروزی بـی کـوشـشـت آیـد بـه چـنـگ
روزی بـــی روزی هــرگـــز نــمــانــددر دریـــا مـــاهـــی و در کـــوه رنـــگ
ای کــه مــرا دشــمـن داری هـمـیهسـت مرا فـخـر و تـو را هسـت ننگ
مــردم روزی نــزیــد بـــه حـــســـوددریــا هــرگــز نــبـــود بـــی نــهــنــگ
والـلـه اگـر بـاشـی همـسـنـگ مـنگـرت بــسـنـجـد بــه تــرازوی سـنـگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.