ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ولـایـت مـه شـعـبـان بـه روزه شـد تـحـویلبـدل شـد این مـه بـا آز و اینـت نـیـک بـدیل
به امر باری شیطان شدست بسته به بندزبـان خـلـق گـشـاده شـدسـت بـر تـهـلـیل
چــو نـار در دل کــفــار و نـور در مــســجــدچـــو نــور در دل ابـــرار و نــار در قـــنــدیــل
کـنـون بــرآیـد بــانـگ مـذکـران بــه نـشــاطکــنــون بــخــیـزد آواز مــقــربــان ز رســیـل
خـجـسـتـه بــادا بــر شـهـریـار سـیـف دولمــه مــبــارک مــاه صــیــام بــر تــفــضــیـل
خـدایـگـانـی کـز خـسـروان بــبــرد سـبــقبـرای و روی منور بـه خـلـق و خـلق جـمیل
پــنـاه شــاهـی مــحــمــود شــاه کــو داردز پــادشـاهـی تــخـت وز خـسـروی اکـلـیـل
حــســام او را انـدر سـر عـدوســت مـقـامســنــان او را انــدر دل حـــســود مــقــیــل
شـکـسـتـه گردن گردنکـشـان بـه گرز گرانزدوده آیـنــه مــلــک را بــه تــیــغ صــقــیــل
چــو از غـلـاف بــرآورد نـیـلـگـون صـمـصــامزنــد مــخــالــف او جــامــه خــود انـدر نـیـل
خـجـستـه درگه او سوی هر جـلال سـبـبخـجـسـتـه خـدمت او سوی هر کمال دلیل
عــزیـز خــلـق بــود آنـکـه او کـنـدش عـزیـزذلـیـل دهـر شـود هـر کـه او کـنـدش ذلـیـل
کـنون کـه قـصـد سـفـر کـرد رای عـالـی اوز شر و فتنه تهی شه همه طریق و سبیل
بــه شـیـر گـردد خـالـی ز دام و دد بـیـشـهبـه سـیل گردد صافی ز گرد و خـاک مسیل
خـجـسـتـه بـادا بـر شاه قصد حـضرت شاهدلــیــل بـــاد ورا جــبــرئیــل و مــیــکــائیــل
خــدایـگــانـا فــرخــنـده بــادت ایـن مــه نـوز کـــردگـــارت بـــادا جـــزا ثـــواب جـــزیـــل
همیشه بـادی از هر چـه آرزوسـت بـه کامهـمـیـشـه بــادی از هـر مـراد بـا تـحـصـیـل
مـخــالـفــانـت گــرفــتــار ایـن چــهـار بــلــاکـه داد خـواهم هـر یک جـدا جـدا تـفـصـیل
یکـی بـه تـیغ گـران و یکـی بـه تـیر سـبـکیکی بـه پـنجـه شیر و یکی بـه خـرطم پـیل
همیشه بـاد تو را خسروی بـه ملک ضمانهمیشـه بـاد تـو را مملکت بـه تـخـت کفیل
جـلالت ابـدی بـا تـو چـون شجـاعت جـفتسـعـادت ازلـی بـا تـو چـون سـخـات عـدیل
غلام گشـتـه جـهان پـیش تـو صـغار و کبـارنـصـیـبـت آمـده از مـمـلـکـت کـثـیر و قـلـیلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.