ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح امیر ابوالفرج نصر بن رستم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
خـجــسـتــه بــادا بــر خـواجــه عـمـیـد اجــلخـجــسـتــه عـیـد رسـول خـدای عـزوجــل
عــمـاد مـلـک و مـلـک بــوالـفـرج مـفـرج غــمکه هم عـماد جـلالسـت و هم عـمید اجـل
اساس نصرت نصربن رستم آن که به دوستقـوام دانـش و فـضــل و نـظــام دیـن و دول
بـسـوده جـاه عـریضـش بـه فـضـل جـرم فلکسـپـرده رای رفـیـعـش بـه صـدرفـرق زحـل
زدوده رایـش روشــن تــر از مـه و خــورشـیـدستوده رسمش شیرین تر از نبات و عسل
کــجـــا کــفــایــت بـــایــد ازو بـــرنــد مــثـــالکــجــا ســخــاوت بــایـد بــدو زنـنـد مــثــل
نه صـاحـبـسـت ولیکن بـه فعـل ازوسـت دومنه حاتم است ولیکن بـه جود ازوست بـدل
اصــول شــادی بــی طــبــع شــاد او نـاقــصرســـوم رادی بـــی کـــف راد او مــهــمــل
ز رسـم فـرخــش اسـبــاب مـهـتــری جــامـعز ذات کـامـلـش ابــواب ســروری مـفـصــل
بــه طــبــع صــافــی او جــوهــر حــیـا قــایـمز کــف کــافــی او دیــده ســخـــا اکــحـــل
مـوفــق آمــد رایـش چــو طــاعــت مـقــبــولمــصــدق آمــد قــولــش چــو آیـت مــنــزل
دلـش چـو عـقـل منزه شـد از مذمت و عـیبتـنش چـو عـلـم مرفـه شـد از خـطـا و زلـل
جــمـل یـافـت خــرد زو چــو تــن لـطــف روانشـرف گرفـت هنر زو چـو خـور ز بـرج حـمل
چـو جـان ز عـلت صـافی تـنش ز عیب و عوارچـو کفر از ایمان خالی دلش ز مکر و حـیل
کـه این نـبـاشـد بـا آن بـه وسـع یـک نـقـطـهکـه آن نـسـنـجـد بـا این بـه وزن یک خـردل
ز عــلــم فــردا امــروز واقــف اســت هــمــیکــه عــلـم دارد گــویـی دلـش ز عــلـم ازل
ایـا بــه عــقـل و کـفــایـت ز عــاقـلـان او حــدایا بـه فـضـل و شـهامت ز فـاضـلان افـضـل
بــه جـود و عـلـم شـبـیـهـی بــه حـیـدر کـراربـه قـول و فـعـل بـدیـلـی ز احـمـد مـرسـل
رهـی نــثــر تــو شــایـد هـزار چــون جــاحــظغـلـام نـظـم تــو زیـبــد هـزار چــون اخـطـل
فــلـک نـدانـد حــل کــرد مـشــکــلــات تــو راتـو مشـکلات جـهان را کنی بـه دانش حـل
بـــزرگـــوارا گــیــتـــی بـــه کـــام دل گـــذرانکه هیچ کـس را بـا تـو نماند جـنگ و جـدل
بــه مــاضــی ار دیـدی رنـجــی از تــغــیـر دلهـزار راحـت بـینـی کـنـون بـه مـسـتـقـبـل
بــه رغــم حــاســد شــهـریـار حــاســد مـالبـدین عمل بـفزودت خـطاب و جـاه و محـل
سـزد کـه سـربـفـرازی بـدین خـطـاب شـریفسـزد کـه پـی بـگـذاری بـرین بـزرگ عـمـل
هـمـیـشـه تـا نـبـود چـون سـریـع بــحـر رجـزهمـیشـه تـا نبـود چـون خـفـیف بـحـر رمـل
مــبـــاد نــام تـــو از دفـــتـــر بـــقـــا مــدروسمــبــاد عــمـر تــو از عــلــت فــنـا مـعــتــلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.