ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح یکی از خواجگان عصر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
من که مسعود سعد سلمانمدر کـــف جـــود تـــو گــروگـــانــم
میزبـانیست تـازه روی سخاتمــن بـــر او عــزیــز مــهــمــانــم
بـه همه وقـت بـار شـکر تـو رابـــه نــواهــا هــزار دســـتـــانــم
نازد از مـدح تـو همـی طـبـعـمبــالـد از مـهـر تــو هـمـی جـانـم
دانــد ایــزد کــه از ایــادی تـــومـجــمـل آنـکــه گـفــت نـتــوانـم
بـنده گـر کـسـی بـه زر بـخـردتـو چـنـان دان کـه مـن تـو را آنـم
وگـر این از یـقـین نـمـی گـویمبـه یقـین دان کـه نـامـسـلـمـانم
ور بــتــابــم ز خـدمـتـت گـردنمــــار بــــادا زه گــــریـــبــــانــــم
کـرده ام قـصـد حـضـرت عـالیبــرســانــد بــه فــضــل یـزدانــم
تـا بـه هر محـفـلت دعـا گـویمتـا بـه هر مـجـلـسـت ثـنا خـوانم
رازهـــا دارم از مـــکـــارم تــــوهـمـه مـعــلـوم خــلـق گــردانـم
هر زمان دامنی ز گـوهر طـبـعبــر عـروس مـدیـحــت افـشـانـم
در و گــوهــر مــرا نــیـایـد کــمکـز هـنـر بــحــر و از گـهـر کــانـم
در فــصــاحــت بــزرگ نــاوردمدر بـــلــاغـــت فـــراخ مــیــدانــم
در ثـــنـــا آفـــتـــاب پـــر نــورمدر هــجـــا ابـــر تـــنـــد بـــارانــم
چـرخ هر چند جـور کرد بـه مندر زیــادت نــکـــرد نــقـــصـــانــم
لیکن اکنون ز بـهر سـاز سـفـرسخت بی توش و بس پریشانم
اگـر آن الـتـمـاس مـن بــرسـدنـیـک در خــور عــطــیـتــی دانـم
ور تـهاون رسد ز خـواجـه عصرمــن بــدیـن روز تــیـره درمــانــم
ناتـوان گشـتـه ام ز فـکـرت دلکــرم طــبـــع تــســت درمــانــم
بـادی از عـمـر در تـن آسـانـیکـه مـن از عـمـر تـو تـن آسـانـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.