ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ابراز خلوص نسبت به یکی از اکابر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای آن کـه چـون ز جـاه تــو بــر تـو ثـنـا کـنـمگـیـتــی ز نـور خــاطـر خــود پــر ضــیـا کـنـم
هر گه که گفت خواهم مدح تـو نظم خویشچــون بــاد از نـفــاذ و چــو آب از صــفـا کـنـم
بـحـرم کـه هـر چـه یـابـد طـبـعـم گـهـر کـنـدچـون کـوه کـه هـر چـه شـنـیـدم صـدا کـنـم
یک بـار مـن بـه سـال درون چـون گـیا و خـاراز بــاغ خــود تــو را گـل و لـالـه عــطــا کـنـم
نـزدیـک تــو ز خــار و گــیـا کــمــتــرم از آنـکدر سـال خـدمـت تــو چــو خــار و گـیـا کـنـم
نی نی نـه راسـت گـفـت کـی دل دهد مـراکــز خــدمـتــت زمـانـی خــود را جــدا کــنـم
هـر خـدمـتـی کـه در وی تــقـصـیـر کـرده اممــانــنــده نــمــاز فـــریــضـــه قــضـــا کــنــم
بـحـرم شگفت نیسـت که گاهی تـهی بـومتـیـغـم عـجـب مـدار کـه گـاهـی خـطـا کـنـم
بــــیـــزارم از خــــدا و فـــرســـتــــاده خــــداگــر جــز هـوای تــو بــه دل انــدر هـوا کــنـم
بـیگـانه ام ز مـردمـی گـر مـن بـه هیچ وقـتجــز بــا رضــای تــو دل خــود آشــنــا کــنــم
از مـدح و خــدمـتــت نـشــوم هـیـچ مـنـزویور چــه هـمـی ز مــدح مــلــوک انـزوا کــنـم
خـورشـیـد روی گـردم هـر گـه کـه پـیـش تـوچون چرخ پشت خویش به خدمت دو تا کنم
از خـوانـدن مـدیح تـوام چـشـم روشـنـسـتگــویـی کــه در دوات هـمــی تــوتــیـا کــنـم
چون روز و شب مدیح تو گویم به سر و جهرخـورشـیـد و مـاه را بــه فـلـک بــر گـوا کـنـم
گـر دیـگـران بـه خـدمـتـت از سـیم زر کـنـنـداز خــاک مـن بــه دولــت تــو کــیـمـیـا کــنـم
آیــد بــه مــن ســعــادت کآیــم بــه نــزد تــوبــر مـن ثــنـا کــنـنـد چــو بــر تــو ثــنـا کـنـم
وقـت دعـاســت آخــر شـعـر و تــو را خــدایداد آنـچـه بـایدت بـه چـه مـعـنـی دعـا کـنـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.