ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــه پــادشــاه زمـانـه زمـانـه شــد پــدرامگرفت شاهی تـسـکین و خـسـروی آرام
امـیـر غـازی مـحـمـود سـیف دولـت و دینکه بـر نگینه شـاهی نبـشتـه بـادش نام
قـوام دولـت عـالـی و عـمدة الـدین اسـتپـناه بـیضـه ملکـسـت و عـمدة الـاسـلام
هـمـی نـگــردد جــز بــر مــراد او افــلــاکهـمــی نـبــاشــد جــز در رضــای او ایـام
مـیـان بـبـنـدد پـیشـش غـلـام وار سـپـهـرچو بـست پیشش ترکش سپـهروار غلام
مـخـالـفـش را انـدر کـشـد اجـل بـه دهـنچـو تـیغ تـیز که در حـمله بـرکشـد ز نیام
فلک ز هولش بـیهش بـه روز جنگ و نبـردجهان ز بیمش خامش به روز بار و سلام
به گاه بـخشش بـخشنده دست او ناهیدبـه گاه کوشـش رخـشـنده تـیغ او بـهرام
اجـل بـلرزد چـون شاه راسـت کرد سـنانقضـا بـتـرسـد چـون بـاز بـرگرفت حـسـام
یـکــی نـیـابــد جــز در ســر مـبــارز جــاییـکــی نـگــیـرد جــز در دل دلــیـر مـقــام
مـخــالـفــان ورا روی کــهـربــا فــامـســتز هـول و هـیـبــت آن خــنـجــر زمـرد فـام
چــو مـمــلــکــت را آرام داد خــواهـی تــوبــبــرد بــایــدت از تــیــغ خــســروی آرام
بـه هزبـر چـو شـد خـوردن عـدوش حـلـالبـه نـزد مـردم شـد خـوردن هـزبــر حـرام
بــه نـام او کـرد ایـزد جـهـان پـر از نـعـمـتهنـوز کـون وی انـدر ازل نـگـشـتـه تـمـام
ز بــهـر مـلـکـت او آفــریـد هـفــت اقـلـیـمز بــهـر خــدمـت او آفــریـد هـفــت انـدام
بــزرگــواران او را هـمــی بــرنــد ســجــودجـهان ستـانان پـیشش همی کنند قیام
خــدایـگــانــا هـرگــز کــدام خــســرو بــودز اردشیر و ز اسکندر و ز کسـری و سـام
که مملکت از وی چونانکه از تو دید شرفکه دولت از وی چونانکه از تـو یافت نظام
خـدای چــشـم بــد از دولـتــت بــگـردانـادکـه کـرد دولـت تـو بــر سـر زمـانـه لـگـام
همیشـه شـادزی ای شـهریار ملک افـروزتـو را زمـانـه شـده پـیشـکـار و دولـت رام
ز بـخـت و دولت بـر پـیشـگاه ملک نشـینز قـدر و رتـبـت در بـوسـتـان مـلـک خـرامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.