ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شکوه از گرفتاری، ناله از بدهکاری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
روز تـــا شـــب ز غــم دل افــگــارمهمه شـب تـا بـه روز بـیدارم
بـه دل شـخـص جـان همی کـاهمبه دل اشک خون همی بارم
روز و شـب یک زمان قرارم نیسـتراست گویی بـر آتش و خارم
از دو دیــده دو جــوی بـــگــشــادمبـر دو رخ زعـفران همی کارم
همـه همـسـایگـان همـی شـنوندگــریـه ســخــت و نـالـه زارم
بـــســتـــه ایــن ســپـــهــر رزاقــمخـسـتــه ایـن جـهـان غـدارم
کـاین سـیه می کـند بـه غـم روزموین تـبـه می کند بـه بـدکارم
نه بـدان غـمـگـنم کـه مـحـبـوسـمنه بـدان رنجـه ام کـه بـیمارم
سـخـت بـیـمـار بـوده ام غـمـگـیـنحـبـس بـودست نیز بـسیارم
نـیـســت از حــمـلـه اجــل بــاکــمنیسـت از بـند پـادشـه عـارم
از تــقـاضـای قـرض خــواهـانـسـتهمـه انـدوه و رنـج و تـیمـارم
هـر زمـانـی سـبــک شـود دل مـنکــز غــم وام هـا گــرانــبــارم
عـاجــزم سـخـت و حـقـتــعـالـی رابـه تـو مهتـر شـفـیع می آرم
نــه در کـــدیــه هــمـــی کـــوبـــمنه دم عشـوه ای همی دارم
روزی نـیـم خــورده مــی طــلــبــمکــه بــدو وام کــرده بــگـذارم
گـر تــو سـعـیـی کـنـی بــرون آیـماز غــمـی کـانـدرو گـرفـتــارم
ور نـیـابــی بــه کــار مـن تــوفــیـقبــه خـدای ار مـن از تـو آزارم
که من از چرخ سرنگون همه سالبــسـتــه اخـتــر نـگـونـسـارم
در چـنـین رنـج هـا بـه حـق خـدایکه بـه جـان مرگ را خـریدارم
وین سخـن گر نه راست می گویمکــافــرم وز خـــدای بـــیــزارمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.