ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گله از خلف وعده خواجه بوطاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
مـن کـه مـسـعـود سـعـد سـلـمـانـمزانـچـه گـفـتــم هـمـه پــشـیـمـانـم
زانـکــه خــواجــه مـرا خــداونـدســتخـــویــشـــتـــن را غـــلــام او دانــم
بــه هــمــه وقــت شــکــر او گــویــمبــه هـمــه جــای مــدح او خــوانــم
هـر ثــنــائی کــه گــفــتــم او را مــنســجــلـســت او بــه صــدر دیـوانـم
هـســت مـعــلـوم او کـه در خــدمـتمـن ز کــس هـیـچ مـزد نـســتــانـم
خواستم شغلکی که شغلی هستهست از آنسان که من همی دانم
گـفـتــی آن شــغـل را بــه قـوت ایـنز ســــر امــــروز تــــازه گــــردانــــم
چــون بــگــفــتــنـدش اهـتــزاز نـمـودنــیـکــویـی گــفــت بــس فــراوانــم
بــا هـمـه کـس بــگـفـتــم ایـن قـصـهکـــه مـــن از نـــایـــبـــان دیـــوانـــم
کـــــردم از هـــــمـــــت و مـــــروت اوشــکــرهـایـی چــنـانـکـه مـن دانـم
خــواســتــم تــا قـبــالـه بــنـویـســمنـایـبــی را بــه شــغــل بــنـشــانـم
چــون بــه مـنـشــور نـامـه آمــد کــاررفــت چــیـزی کــه گـفــت نـتــوانـم
گـفـتـم آخـر کـه بـیـش صـبــر نـمـانـددر دل ایـن غــصــه را بــپــیــچــانــم
تــیــز در ریـش و کــفــل درگــه شــدخــنــده هــا رفــت بـــر بـــروتـــانــم
ســرد شــد گــرم گــشــتــه امــیـدمکــنـد شــد تــیـز گـشــتــه دنـدانـم
چـــه کــنــم قــصــه زرد شـــد رویــمچـه دهـم شـرح رنـجـه شـد جـانـم
خـجـل و تـیره ام ز دشـمن و دوسـتنـیـک رنــجــور و ســخــت حــیـرانـم
چــون ز مــهــتـــر آمــد اجــنــبـــیــیخــیـره اکـنـون زنـخ چــه جــنـبــانـم
خـواجـه طـاهـر تــو طـبــع مـن دانـیکــه نـه جــنـس فــلـان و بــهـمـانـم
گــر کــریـمـی مـرا بــه جــان بــخــردتـو چـنـان دان کـه مـن بــس ارزانـم
گر چـه هستـم چـو لاله سوخـتـه دلچــون گـل نـوشــکـفــتــه خــنـدانـم
کــار کـن تــر بــســی ز خــایـســکـمرنــــج بــــردارتــــر ز ســــنــــدانـــم
خـــســـتـــه زخـــم هــای گـــردونــمبـــســتــه حــمــلــهــای کــیــوانــم
بــر مـن آن گــفــت بــس اثــر نـکــنـدکــه بـــه تــن آشــنــای حــرمــانــم
در غــــم چــــیــــز دل نــــیــــاویــــزمبـــه دم حـــرص تـــن نــرنـــجـــانــم
تـــن ســـپـــرده بـــه حـــکـــم دادارمدل نــهــاده بـــه فـــضـــل یــزدانـــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.