ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
قـدحــی نـوش کـرد شـاه زمـیـنشـاه مـحـمـود سـیف دولـت و دین
تـا که نفس چـو آب او شـد پـاکشد متـین شخص او چو کوه متـین
نـز پــی عـلـتـی و رنـجـی خـوردبــود بــر صـحـت تـنـش بــه یـقـیـن
گــیــرد آیـیـن خــســروان زیـراکخـسـروان را چـنین شـدسـت آیین
بـوسـتـان را بـگفـت بـاد کـه کـردقــدحــی نــوش پــادشــاه زمــیــن
بــوسـتـان از بــرای شـاه بــه راهبــازگـســتــرد سـنـبــل و نـسـریـن
بـست بـر گلستـان ز گل حـجـلهوز شـــکـــوفـــه درخــــت را آذیـــن
شــاخــهــا از بــرای خــدمــت اوکــوژ کــردنـد پــشــت را هـمـگـیـن
لــالــه هــا از بــرای شــربـــت راحــقــه هـایـی شــدنـد یـاقــوتــیـن
چـون ملـک نوش کـرد شـربـت رایـافـت در طـبــع پــاک او تـسـکـیـن
تــهـنـیـت کـرد شـاه را قـدســیکـــرد روح الـــامــیــن بـــرو آمــیــن
خــسـروا رای تــو رسـانـیـدسـترایــت خــســروی بـــه عــلــیــیــن
تـا بـروید بـه بـوسـتـان سـوسـنتــا بـــتــابـــد ز آســمــان پـــرویــن
تــا بــود زلــف نــیــکــوان بـــر رخحلقه در حلقه گشته چین در چین
شاد بـادی ز ملک و دولت و عمرهر سـه بـادند بـا تـو گشـتـه قـرین
فتح و اقبال مرا تو را پس و پیشنـصـرت و سـعـد بـر یـسـار و یمـین
بــر تـو فـرخـنـده بــاد و فـرخ بــادای شـهـنـشـاه شـربــت نـوشـیـن
دولـتــت پــیـشـکـار بــاد و رهـیایـزدت رهـنـمـای و بــخــت مـعـیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.