ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»اندرز و تنبیه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تـا بــود شـخـص آدمـی را جـاننـبــود حـرص را قـیـاس و کـران
چـون تـامـل کـنـی نـبـینی هیچشـره بــیـر کـم ز حـرص جــوان
گــر بــیـنـدیـشــدی ز آخــر کــاراز بــد و نــیـک گــنــبــد گــردان
نـه نهالـی نـشـانـدی بـه زمـیننـه بـنـایـی بــرآردی بـه جـهـان
جـمـلـه کـون و فـسـاد عـالـم راچـرخ کـردسـت نـاگـزیر ضـمـان
روز را در پی است ظلمت شبسود را در پـس است بـیم زیان
از پـــس یــکـــدگــر هــمــی آردگه زمسـتـان و گـاه تـابـسـتـان
بـه چـنین پـوشش و چنین دیواراحـتـیاجـی نبـاشدش زینسـان
گـر بـه گـرما نتـابـدی خـورشـیدور بــه ســرمــا نـبــاردی بــاران
رنــج گــرمــا و شــدت ســـرمــاچون مسلط شدست بر گیهان
آدمی را چـه چـاره از جـاییسـتکـه بــدو بــی گـزنـد دارد جــان
از ســرانـجــام هـیـچ یـاد مـکـنکه معـینسـت عیش را نسـیان
کز پـس تـو نشست خلق شوداین همه خـانه و همه بـستـان
عاقبـت گر بـه پـیش چشم آرندکـس نـیـابــد مـزه ز آب و ز نـان
وز ز ویـران شـدن بـرانـدیـشـنـدنــکــنـنــد ایـچ مــوضــع آبــادان
از درخــتــان دیـگــران بــرچــیـنوز پـی دیـگـران درخـت نـشـان
در بـنـاهـای مـردمـان بـنـشـیـنداد شـادی و خـرمـی بـسـتـان
شـکـر و مـنـت خــدای عـالـم راکــه مــرا داد از هـنــر چــنــدان
کـه همه مـردمـان همی گـویندبـه همه گـیتـی آشـکـار و نهان
سـعد مسـعود راهمان دادسـتاز بـراعـت که سـعد را سـلمانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.