ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ای برادر نکو نگر به وجود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
خــویـش را در جــهـان عـلـم کـردنهست بـر خویشتـن ستـم کردن
تـن بــه تـیـمـار در هـوس بــسـتـندل بـه اندیشـه جـای غـم کـردن
خـشـمگین بـودن وز خـشم خـدایبـــر تــن بــی خــرد رقــم کــردن
دوســـتـــان را و زیــر دســـتـــان رابـــه دل آورد و مــتـــهــم کـــردن
دســت بـــا راســتــی زدن در کــارقـامـت راسـتــی بــه خـم کـردن
دل و جـان را همه طـعـام و شـرابنـغـمـه و لـحــن زیـر و بــم کـردن
از حـــرام و حـــلـــال جـــاهـــل وارروز و شب خواسته به هم کردن
یــاد نــاکـــردن از سؤال و شـــمــارخـــانــه پـــر زر و پـــر درم کــردن
لـــقـــمــه لــقـــمــه ز آتـــش دوزخانــدیــن مــردری شــکــم کــردن
عــمــر نــاپــایـدار چــون شــمــنـاندر پـــرســتــیــدن صــنــم کــردن
ای بـــرادر نــکــونــگــر بـــه وجـــودســازد انــدیــشــه عــدم کــردن
تـن و جـان در خـصـومـتـنـد و سـزدعــقـل را در مـیـان حــکـم کـردن
گوش بـر لابـنه بـه عجـز چو نیستمــذهـب مــردمــان نـعــم کــردن
کرم از هیچ کس مجوی که نیستعــادت هـیـچ کــس کــرم کــردن
بـــا نــصــیــبــی کــه داری از روزیممکـنت نیسـت هیچ ضـم کـردن
نـیـسـت از عـقـل گـر بـیـنـدیـشـیتـکـیـه بــر تـیـغ و بـر قـلـم کـردن
هــمــه چــاره کــنــی و نــتــوانــیچــاره ایــن شــمــرده دم کــردن
نیسـت مـسـعـود سـعـد بـاب خـرددل ز کـــار جـــهـــان دژم کـــردن
رنــج بـــر دل مــنــه کــه گــردون راپـیشه افزونی اسـت و کم کردن
هر چـه دانی بـگوی از آنکـه زبـانتخـشک بـاشـد بـه وقت نم کردنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.