ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وصف لیل و قلم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چـون سـیه کـرد خـاک پـیرامـنشـب کشـان کرد بـر هوا دامن
گـیـســوان نـگــار شــد گـویـیوانـدرو در بــنـات نـعـش و پــرن
آز مــــــن زو و او دراز چـــــــو آزمحـنتـم زو و او سیه چـو محـن
از درازی چــو زلــف نـامـفــتــولوز سیاهی چو جعد پر ز شکن
از نـسـیـم و سـتـاره دانـسـتـممــنــفــذ بــاب و مــدخــل روزن
همچـو تـیغـی مـجـره پـر گـوهرچرخ گردان درو بـه جـای مسن
می نیارسـت کرد بـانگ از بـیمطـیـلـســان دار چــرخ در مؤذن
زان کجـا فـرقدان بـه چـرخ بـلندچشم بـی نور می فتادش ظن
من بـدست اندر از پـی صفتشلعـبـتـی مشـک چـهر زرین تـن
مهر رنگی چـو در کسـوف شودبــه لآلـی مـعــانـی آبــســتــن
چـون شود جـفت بـحر قار سزدزایــد از وی مــعــانــی روشــن
اگــر او زاد کــر ز مـادر خــویـشچـون فصیح آمد و بـلیغ سـخـن
بـاز کـرده دهـن سـخـن گـوینـداو شـود گـنـگ بـاز کـرده دهـن
پـس از آن گوید او کجـا بـه تـیغســـر او را بــــبـــری از گـــردن
کـار ملـکـسـت راسـت پـنداریکـه بــپــیـرایـدش هـمـی آهـن
چـون تـوانـاسـت او و بـرنـا سـرکه چـنان لاغرسـت و پـیر بـدن
چون زبان گشت ترجمان ضمیرهمچـو دل گشت قهرمان فطن
گـر شـهادت بـگفـت از چـه بـودخـــورش او ز رای اهـــریــمـــن
بـنـد بـر پـای و تـیز رو چـون بـادتــیـره و زایـد او سـهـیـل یـمـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.