ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش شهریار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای تـاخـتـه از غزنین ناگه زده بـر سـقسـینچـونـان کـه بـه صـید اندر بـر کـبـک زند شـاهین
در زیــر عــنــان تــو آن ابــر فــلــک جــولــاندر زیـــر رکـــاب تـــو آن بـــرق نـــجـــوم آگـــیــن
بـر بـاره چو گردون رانده همه شب چون مهکـرده چـو بـنات النعـش آن لـشـکـر چـون پـروین
از جـمـع سـرافـرازان وز جـمـلـه کـیـن دارانپـیش تـو کـه پـیچـد سـر یـا بـا تـو کـه ورزد کـین
شـاهی و همه شـاهان فرمانبـر تـو گشتـهبــر عـرصـه مـلـک تـو بـر پـیـش تـو چـون فـرزیـن
سـلطـان جـهانگیری مسـعود ملک شـاهیکـت قـدر فـلـک رتــبــت بــگـذشــت ز عــلـیـیـن
هستی تو چو کیخسرو هر بنده به پیش توچون رستم و چون بیژن چون نوذر و چون گرگین
اعــوان ســپــاهـت را عــزم تــو کــنـد یـاریاطــراف مـمـالــک را تــیـغ تــو دهـد تــســکــیـن
عـدل تــو و بــذل تــو سـایـر شـده و جــاریای عــدل تــو را ســیــرت وی بــذل تــو را آیـیـن
از فـر تـو هر مـجـلـس روشـن شـده و خـرموز جـود تـو هـر بــقـعـه زریـن شـده و سـیـمـیـن
ای پــایـه قــدر و جــاه ســرمـایـه نـاز و عــزای قـوت تـخـت و تــاج وی بــازوی مـلـک و دیـن
نـوروز بــدیـع آمـد بــا فـتــح و ظــفـر هـمـرهبــنـگـر کـه چــه خـوب آمـد بــادی مـه فـروردیـن
از سـبـزه چـون مینا کردسـت زمین مفـرشوز گـلـبـن چـون دیـبــا بــسـتـه سـت هـوا آذیـن
از شــادی بــزم تــو امـســال بــهـاری شـدبــا رتــبــت خــلــد آمـد بــا زیـنـت حــورالــعــیـن
هم گونه هر شـادی در بـاغ طـرب می خـورهـم زانـوی هـر نـصـرت در صـدر طـرب بـنـشـین
تــا دور کــنـد گـردون تــا نـور دهـد کــوکــبتـا سـبــز بـود بــسـتـان تـا بـوی دهـد نـسـریـن
هـرچ آیـدت انـدر دل هـرچ افـتـدت انـدر سـراز مـلـک هـمـه آن ران وز بــخـت هـمـه آن بـیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.