ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
آفـــریــن بـــر دولـــت مــحـــمــودیــان بـــاد آفـــریــنکـافـریـدش زآفـریـن خـویـشـتــن جـان آفـریـن
آفــریـن بــر دولــتــی کــش هــر زمــان گــویـد خــداآفـریـن بــاد آفـریـن بــر چـون تـو دولـت آفـریـن
چـــون نـــبـــاشـــد آفـــریــن ایــزدی بـــر دولـــتـــیکـش بـود سـیف دول یاری ده و دولـت مـعـین
قطب ملت سیف دین و دولت آن شاهی که هستدین او عالی چو دولت دولتش صافی چو دین
آنـکـه در مـردی شــجــاعــت بــاشــدش زیـر رکــابوانـکـه در رادی سـخـاوت بـاشـدش زیر نگـین
خــلـق و فـعـل او ســتــوده حــزم و عـزم او درسـتنـظـم و نـثـر او بــدیـع و رای و لـفـظ او مـتـیـن
نـــیـــکـــخــــواه او ز جــــودش ســــرفـــرازد روز رزمبـدسـگـال او ز بـیـمـش جـان گـدازد روز کـیـن
زیــر تـــیــر چـــار پـــرش قـــدر و قـــدرت را مـــکـــانزیر رای چـرخ سـایش همـت و رفـعـت مـکـین
پــای تــخــتــش را نـهـاده یـمـن و دولـت بــر کــتــفنام تـیغش را نبـشتـه فتـح و نصرت بـر جـبـین
گـشـتـه یازنـده بـه سـوی چـتـر فـرخـنـده ش فـلـکگـشـتـه تـازنده بـه زیر سـم شـبـدیزش زمین
هــر کـــجـــا آن رایــت مــیــمـــون او بـــاشـــد بـــودیسـر دولـت بـر یسـار و یمـن دولـت بـر یمـین
مــاه تــابــانــســت گــویـی بــا قــدح هـنـگــام بــزمشـیر غـران اسـت گویی بـا کـمان اندر کـمین
مــاه تـــابـــانــســت لــیــکــن رزمــگــاه او را فــلــکشــیــر غــران لــیــکــن رزمــگــاه او را عــریـن
ای خــداونـدی کـه گـر خــورشــیـد بــیـنـد مـر تــو رااز بــهـار طـلـعـت تــابــانـت گـردد شـرمـگـیـن
تـا بـود مـطـرب همـیشـه همـچـنین مـطـرب نـشـانتـا بـود شادی و دولت همچنین شادان نشین
دولــتــت پــایــنــده بــاد و مــلــکــت افــزایـنــده بــادصـدر تــو پــایـنـده بــاد آمـیـن رب الـعـالـمـیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.