ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»همورا ستوده است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تــهــنــیــت عــیــد را چــو ســرو خــرامــاناز در خــرپــشــتــه انـدر آمــد جــانــان
بــو یــا زلــفــش بــه بــوی عــنــبــر ســارارنـگـین رویـش بـه رنـگ لـالـه نـعـمـان
کـرده بــه شـانـه دو تــاه سـیـصـد حــلـقـهکرده بـه تـنبـول لعل سی و دو مرجان
مـشـک سـیـاهـش بـه زیـر حـلـقـه مـغـفـرسـیم سـپـیدش بـه زیر عیبـه خـفتـان
لــالـه خــود روی زیـر جــعــد مـســلـســلســوســن آزاد زیــر زلــف پــریــشــان
مـــانـــدم حـــیـــران ز روی خـــوب وی آریهـر کـه بــبـیـنـد پـری بــمـانـد حـیـران
گـــریـــان گـــریـــان نـــگـــاه کـــردم در ویدیـده مـن کـرد پــاک خــنـدان خـنـدان
تــهـنـیـتــم کــرد و گــفــت عــیـد مــبــارکگفت چـو من روز عید خـواهی مهمان
بـــر رخ او بـــر زدم گــلــاب تـــو گــفــتـــیهـســت گـل سـرخ زیـر قـطـره بــاران
گـفــتــمـش امـروز نـزد چــاکــر بــنـشــیـنو آتـش هجـران مـن زمـانـی بـنـشـان
گـفـتـا بــرخـیـز و سـوی خـدمـت بـشـتـابتـهـنـیت عـید بـر شـهنـشـه بـر خـوان
خــســرو مـحــمـود شــهـریـار جــهـانـگـیـرخـسـرو مـحـمـود شـهـریار جـهـانـبـان
آتــش ســوزان زده حــســامــش در هـنــددو دو شـرارش رسـیده در همه گیهان
ای گـه بـخـشـش بـسـان عـیـسـی مـریموی گه کوشش بسان موسی عمران
گـفــت تــو آن کــرد کـو نـکــرد بــه دعــوتتـیـغ تـوآن کـرد کـو نـکـرد بــه ثـعـبــان
تــو بــه لـهـاور و هـول تــو بــه ســرانـدیـبتـو بـه بـلا رام و سهم تـو بـه خراسان
بـــســـتـــه ایــام را بـــه ظــل تـــو راحـــتخـسـتـه افـلاس را سـخـای تـو درمان
مـــال فـــراوان بـــه نــزد جـــود تـــو انــدکخـدمـت اندک بـه مـجـلـس تـو فـراوان
کــار جــلــالــت ز مــلــکــت تــو بــه رونــقشغل بـزرگی بـه دولت تـو بـه سامان
شـاهان دعـوی کنند و بـرهانشـان نیسـتتــو نـکـنـی دعـوی و نـمـایـی بــرهـان
سست شود دست و پای شاهان چون توسخـت کنی تـنگ روز جـنگ بـه یکران
ای چو سلیمان بـه جاه و حشمت و رتبـتبـاره شـبـدیز تـو چـو تـخـت سـلـیمـان
رفــت مــه صــوم و عــیــد مــیــمــون آمــدهسـت مبـشـر بـه فـتـح های فـراوان
عـیـدت فـرخــنـده بــاد و طـاعـت مـقـبــولبــاد دل و عــمـر تــو ز دولــت شــادان
بـــاد بــه کــردار عــمــر نــوح تــو را عــمــربـاد حـسـام تـو بـر عـدوی تـو طـوفـان
چـــرخ تـــو را دولــت ســـمــایــی رهــبـــرتــیـغ تــو را نـصـرت خــدایـی افـســانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.