ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ارسلان بن مسعود را ستاید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ز خــورشــیـد روی مـلـک ارســلــانشـد این قـصـر روشـنتـر از آسـمـان
جــهـانـدار شــاهـی کــه مــانـنـد اونـدیـدسـت یـک چـشـم شـاه زمـان
نــبــیـنـد ســر هـمــتــش را فــلــکنــیــابــد یــقــیــن دلــش را گــمــان
تــو آن قـصــر داری بــهـاری ز مـلـککـه آن را نـبـاشـد بـه گـیـتـی خـزان
تـو آن بـوسـتـانی کـه در صـحـن تـوز مـه بــیـکـران هـســت سـرو روان
کـه دیدسـت هرگـز چـنـین شـهریارکـه دیدسـت هرگز چـنین بـوسـتـان
هــمــی روزگــار از تـــو دارد مــثـــلهـمـی از تـو گـویـد فـلـک داسـتــان
بــلــی پــیـشــگــاه امـانـی ز عــدلبــه تــو خــرم و شــاد عـدل و امـان
تـویی مـعـدن مـلـک تـا حـشـر پـایتــویـی مــنــبــع جــود جــاویـدمــان
هـمـیـشـه بـه تـو خـرم و شـاد بــادشـهـنـشــاه عـادل مـلـک ارســلـان
زمــیـن شــهـریـاری جــهــان داوریکه ملکش جوانست و بختش جوان
ز صــاحــبــقــران هـا قـرانـهـا چــنـوجــهـان را نـبــودسـت صـاحـبــقـران
نه چون حشمتش حشمت اردشیرنــه چــو هــمــتــش هـمــت اردوان
جـهـان و فـلـک مـدح و فـرمـانـش راگـشـاده دهانسـت و بـسـتـه مـیان
نــه چــون دولــت او جـــهــان فــراخنـه چــون رتــبــت او سـپــهـر کـیـان
ز سـهمـش بـلـرزد همی بـحـر و بـرز جـودش بـنـالـد همـی کـوه و کـان
ز جــودســت بــر گـنـج او کــاربــنـدز عـدلـسـت بــر مـلـک او پـاسـبــان
هـمــی تــا بــود شــادمــانـه ولــیدلــش بــاد از مـمـلـکــت شــادمـان
فـلک پـیش شـاهیش بـسـتـه کـمرزمـانـه بــه شــادیـش کـرده ضـمـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.