ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دو مسـاعد یار و دایم جـفت و بـا هم همزبـانشکل و رنگ این و آن چون گلبـن و سرو روان
بــا لـبــاس حـور عـیـن بــا صـورت خـلـد بـریـنبـــا جــلــال آفــتــاب و بـــا کــمــال آســمــان
دوستان دارند ایشان هر یکی بـس بی شمارعـاشـقان دارند ایشـان هر یکی بـس بـیکران
دوسـتـان اندر ثـناشـان جـمله بـگشـاده دهنعاشقان اندر هواشـان یکسـره بـسـتـه میان
آفــتـــاب و آســمــان و کــوه و دریــا زیــر ایــنپـیل مـسـت و بـبـر تـنـد و شـیـر غـران زیر آن
گاهشـان بـاشـد قرار و گاهشـان بـاشـد مدارگــاه بــر مــرکــز بــونــد و گــاه بــر بـــاد وزان
بــا بـهـا گـشـتـه ز اقـبــال شـهـنـشـاه زمـیـنیــافــتـــه زیــنــت ز فــر شــهــریــار کــامــران
شـاه مـحـمودبـن ابـراهیم سـیف الـدولـه آنکناورد چـون او شـهنشـاهی فلک در صـد قران
عـز مـلـت شـاه غـازی آنـکـه از تأیـیـد بــخــتپـایه کـیوان شـده هر پـای تـخـتـش را مـکـان
پادشاهی چشم و روشن رایش اندر وی بـصرشهریاری جسم و عالی نامش اندر وی روان
مدحـت او چـاکـران را سـوی هر نعـمـت دلـیلخـدمت او بـندگـان را سـوی هر دولت نشـان
دوسـتــانـش را خـزان و زهـر او چـون نـوبــهـاردشـمـنـانـش را بـهـار از کـینـه او چـون خـزان
تــا پــدیـد آمـد چـو آتـش تـیـغ او انـدر مـصـافهمچو سیماب از جهان شد بـدسگال او نهان
ای نــهــاده قــدر تــو بــر تــارک عــیـوق پــایهـمـت عـالـی تــو بــا مـشـتــری کـرده قـران
خلعتی دادت شهنشاه جهان از خاص خویشاز بـدایع همچـنان چـون نوشـکفتـه بـوسـتـان
گـرد بـر گـردش نوشـتـه دسـت پـیروزی و عـزنام تـو خسرو که گردی در جـهان صاحـبـقران
همـچـنـین بـادا شـهنـشـاه زمـانـه همـچـنـینفـرخ و فـرخـنـده بــادت خـلـعـت شـاه جـهـان
تــا بــگــردد آســمــان و تــا بـــتــابــد آفــتــابتــا بــپــایـد مــرکــز و بــر وی بــرویـد ارغــوان
شـاه گـیر و شـاه بـنـد و مـال بـخـش و داد دهدیر زی و شـاد بـاش و ملـک گـیر و ملـک رانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.