ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قصیده دیگر در مدح ملک ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
مــلــک مــلــک ارســلــانسـاکـن روض الـجـنـان
شـــــاه زمــــانــــه فــــروزخـسـرو صـاحــبــقـران
رایـــت و رایــش بـــلـــنـــددولت و بـختـش جـوان
هــــمـــــت او آفـــــتـــــابرتـــبـــت او آســـمــان
مـــطــــرب راهـــی بــــزنراوی بــیـتــی بــخـوان
فــــی مـــلــــک عــــدلـــهیـخــدمــهــا الــنــیـران
ای بــــــدل اردشــــــیـــــروی عـــــــــوض اردوان
بـــنــده امــرت ســـپـــهــربـستـه حـکمت جـهان
ای مــــلــــک کــــامــــرانخـسـرو صـاحــبــقـران
دوش بـــه خــواب انــدرونوقـت ســپــیـده دمـان
آمـــــــد نـــــــزد رهـــــــیروان نــــوشــــیــــروان
گفـت کـه مسـعـود سـعـدشــاعــر چــیـره زبــان
دیـدی عـدلـی کـه خــلـقیـــاد نـــدارد چــــنـــان
دیـــــــد کآبـــــــاد کـــــــردجـمـلـه زمـیـن و زمـان
عــدل مـلــک بــوالـمـلـوکشــاه مـلـک ارســلـان
در صـــــفـــــت عـــــدل اومدح بـه گردون رسـان
ورچـــه امـــروز هـــســـتتــنـت چـنـیـن نـاتــوان
چــو گـرددت تــن درســتو ایمن گردی بـه جـان
تــو وصــف ایـن عــدل کـنبـه وصـف نـیـکـو بـیـان
دریـن مـعـانـی بــه شــعـربـــســاز ده داســتــان
ای مـــــلــــــک مـــــال دهخـسرو گیتـی سـتـان
ســـیـــاســـت مـــلـــک راپـیـش تـو در یک زمـان
جـمـع شـد از هـر سـوییدویــســـت کـــوه روان
جــمـلـه بــر آن هـر یـکــییــک اژدهـــای دمـــان
بــر سـر هـر پـیـل مـسـتنشـسـتـه یک پـیلبـان
بـرین سـیاسـت کـه رفـتای مــلـــک کـــامــران
قـحـط چــو بــاران نـشـانـدرحـمـت تــو از جــهـان
احــســنــت ای پــادشــاهشـاد بـه گـیتـی بـمان
داشــتـــن مــلــک و دیــنجز که چنین کی تـوان
خــلــق جــهــان را هـمــهکـودک و پــیـر و جـوان
بـــه جــود کــردی غــنــیبــه عــدل دادی امــان
زایــــل کــــردی شــــهــــاز خـــلــق نــرخ گـــران
جــانــشــان دادی هــمــهکه اصل جـانسـت نان
خــلـق بــه گـیـتــی نـدیـدچون تو شهی مهربان
زیــن پــس دزدان شــونــدبـــــدرقـــــه کـــــاروان
بــیـش نــتــرســد ز گــرگبــر رمـه مـرد شــبــان
ز جـــود خـــالـــی نـــه ایحــــظــــی داری از آن
عـدل تـو بــر مـلـک و دیـنجـود تـو بـر گنج و کان
چون تو نبودست و نیستخــســرو فـرمـان روان
عــــادلـــی و عــــدل تــــورســیـد در هـر مـکــان
شــاهـا بــا عــدل و مـلـکزنــده بــمــان جــاودانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.