ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح عمیدالملک ابوالقاسم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
روز نـــــوروز و مـــــاه فـــــروردیـــــنآمـدنـد ای عـجـب ز خـلـد بـریـن
تــاجــهـا ســاخــت گــلـبــنـان را آنحـلـه هـا بــافـت بــاغ هـا را ایـن
بــاد فــرخــنــده بــر عــمــیــد اجــلخــاصــه پــادشــاه روی زمــیــن
عـمـده دیـن و مـلـک ابــوالـقـاســمکـه بـیاراسـت روی ملک بـه دین
آن بـــزرگـــی کـــه رایــت هـــمـــتبـــگــذرانــیــد از اوج عــلــیــیــن
بـــه ذکـــا کـــرد مــلــک را ثـــابـــتبــه دهـا داد فـتـنـه را تـسـکـیـن
هــنــر از رای او بـــرد تـــعـــظـــیــمخــرد از طــبــع او کـنـد تــلـقـیـن
عــــزم او را مـــضــــای بــــادبــــزانحــرم او را ثــبــات کـرده مـتــیـن
ایــن یــکــی را زمــانــه زیــر رکـــابوان یـکـی را سـپـهـر زیـر نـگـیـن
نور و ظلمت بـود به عفو و به خشمآب و آتش بـود بـه مهر و بـه کین
نــه عــجــب گــر ز داد او زیـن پــسخـویـش گـردد تـذرو را شـاهـیـن
شاد باش ای جهان به روی تو شادغم نصیب عدوسـت شاد نشین
نــه چــو تــو گــاه بـــزم ابـــر بــهــارنه چـو تـو وقـت رزم شـیر عـرین
راسـت گـویـی ز بــهـر تــیـغ و قـلـمآفـریده شـد آن خـجـسـتـه یمین
بــنــده خــویــش را مــعــونــت کــنای جهان را شده بـه عدل معین
هر کـه خـواهد همیشـه شـادی تـونـبـود در هـمـه جـهـان غـمـگـین
شـب نخـسـبـم همـی ز رنج و عـنانیست حاجت بـه بـستر و بـالین
گـر بــه تـو نـیـسـتـی قـوی دل مـنچــکــدی زهـره مـن مـســکـیـن
از تــو بــودی هــمــه تــعــهــد مــنگاه محنت به حصن های حصین
جــان تـــو دادی مــرا پـــس از ایــزداندرین حـبـس و بـند بـاز پـسـین
بـه خـدایی کـه صـنـع و حـکـمـت اومـانـد از گـردش شـهور و سـنین
کـه بــه بــاقـی عـمـر یـک لـحــظــهرو نـتـابــم زخـدمـتـت پـس ازیـن
ســازم از جــود تــو ضــیـاع و عـقـارگـیـرم از مـدح تـو رفـیـق و قـرین
بـــبـــرد چــون بــه روی تــو نــگــرمشـادی تـو ز روی بــخـتـم چـیـن
فـخــرم آن بــس بــود کـه هـر روزیبـر بـساطت نهم بـه عجز جبـین
تــا بــود بــر فـلـک طــلـوع و غــروبتـا بـود در زمـان مـکـان و مـکـیـن
بـــاد چـــرخ مــحــل و رتـــبـــت تـــوروشـن از مـاه و زهـره و پــرویـن
بـــاد بـــاغ نــشـــاط و نــزهــت تـــوخــرم از لـالـه و گـل و نـســریـن
مــن مــبــارک زبــان و نــیــک پــیـمهم چـنین بـاد و هم چـنین آمینپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.