ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح منصور بن سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دور از تو مرا عشق تو کرده ست به حالیکز مویه چـو مویی شدم از ناله چو نالی
تـا شب دل من سـوزی هر روز بـه جـنگیتـا روز تـنم کـاهی هر شـب بـه خـیالـی
مـانـنـده خــورشــیـدی پــیـدا شــده و مـناز تـو شـده ام زرد و خـمیده چـو هلـالی
از وصـلـت خـورشـیـد شـود مـاه پـریـشـانمـن چـونـکـه پـریشـانم نـابـرده وصـالـی
زآن قـامـت همچـون الـف و زلـف چـو دالـتبـاریک شدم چون الف و چفتـه چو دالی
در هـر شـکـن زلـف تــو بــنـدی و فـریـبــیدر هر نظر از چـشـم تـو غنجـی و دلالی
مـشـک تـو بــجـوشـیـد بــتــا زآتـش رویـتیک قطره چکید از وی و شد نادره خالی
فـردا بــه تــظـلـم شـوم از تـو بــه در شـاهگر بـاشـدم از صـاحـب بـی مثـل مثـالی
منصـور سـعـید آنکـه ازو مجـلـس سـلطـانچون چـرخ ز خورشید گرفتـست جـمالی
از آل وزیــرالــوزرایــیــســـت کـــه هــرگـــزنه هست و نه بـود و نه بـود چون او آلی
ای عــالــم رادی را بـــارنــده ســحـــابـــیوی بــاغ بــزرگــی را بــالــیـده نــهـالــی
چـون گـفـت تــوانـیـم سـزای تـو مـدیـحـیچـون در همـه چـیزیت نـبـینـیم همـالـی
انــدر هـمــه آفــاق یـکــی فــاضــل نــبــودکـو بـر کـف راد تـو نـبـاشـد چـو عـیـالـی
ای آنـکـه فـزونـسـت مـدیـحــت ز مـقـالـتدرخـواسـتـی از بـنده بـدینگـونه مقـالـی
تــا طـبــع مـرا صـیـقـل اقـبــال تــو بــاشـددر مـعـرکـه نـظــم نـبــاشــدش کـلـالـی
مـن سـبـلـت خـلـقـی بــکـنـم بــاک نـدارمگـر شـعـر مرا عـیب کـند کـنده سـبـالی
. . .هـرگـز نـزنـد شــیـر تــو از گـلـه غــزالـی
تـا بـاغ بـه حسنی شود از ابـر بـه حسنیتـا دهر بـه حـالی شود از مهر بـه حالی
هـر روزت کـم بــاد عــدویـی و حــســودیهر لحـظـه فزون بـادت جـاهی و جـلالیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.