ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح یکی از آل شیبان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای خــداونـد عـیـد روزه گـشـایبـر تـو فرخنده شد چو فر همای
مـژده ها داردت ز نصـرت و فـتـحشـاد بـاش و بـه عـز و ناز گـرای
ای بــر اطــراف مـمـلـکـت بــردهپــاسـبــان خـنـجـر عـدو پــیـرای
بـه گه جـود حاتـمی تـو بـه حقبه گه جنگ رستمی تو به جای
چـــون درآیــد دو فــوج رویــارویچـون بـرآید بـه حـمله ها یاهای
چـرخ بــا رخـش تــو نـدارد تــابکــوه بـــا زخــم تــو نــدارد پــای
ای ســخــا کــار راد بــزم افــروزوی هـمـا پـیـشـه گـرد رزم آرای
بـده انـصـاف آنـچـه مـی بـیـنـیمن بـگفـتـم تـو را بـه قلعـه نای
خـواندمت شـعـرهای طـبـع آویزگفتـمت مدحـهای گوش سـرای
مـژده هـا دادمـت بــه قــوت دلوعده ها کردمت بـه صحـت رای
فـال هـایـی کـه مـن زدم دیـدیکـه چـگـونـه تــمـام کـرد خـدای
آنچه کردست وانچه خواهد کردده یکی نیست یک دو ماه بـپای
تـا نـبـینی کـه بـخـت روز افـزونچـه طـرازد ز جـاه گـردون سـای
هم بـدین حـشـمـت زمـانه نوردهـم بـدین همـت فـلـک پـیمـای
هـم بـدیـن تـیـغ هـای آتـشـبــارهم بـدین سـرکشان آهن خـای
رتـبــت بــو حـلـیـمـیـان بــرکـشافـــتـــخـــار زریــریــان بـــفــزای
دولـتــی را ز بــن دگــر پــی نـهعـالمی را دگـر ز سـر بـگـشـای
بـــه حـــســـام ز دوده روشـــنتــیـره زنــگــار شــرک را بــزدای
خــانـه گــمـرهـی بــه آتــش دهچـهـره کـافـری بــه خـون انـدای
طـاغـیان را بـه یک زمـان افـکـندنـالــه کــوس تــو بــه نـالـه وای
تـو بــدیـن بــیـرهـان غـره شـدهاثـــر فـــتـــح ایــزدی بـــنــمــای
چون قلم پـیشت ار بـسر بـروندسرشان چـون قلم ز تـن بـربـای
مغـزهاشـان چـو مغـز مار بـکوبنیز افسـایشان چـو مار افسـای
تــیـغ زهـر آبــداده پــازهـرســتبـــگـــزایـــدت زهـــر زود گـــزای
فـال گـیـر این سـتـایـشـی کآردبــر تــو ســیـد مـلـوک ســتــای
رو کـه نصـرت تـراسـت یاری گـررو کـه ایـزد تـراسـت راهـنـمـای
بــا مـراد هـمـه جــهـان بــخـرامبــا فـتــوح هـمـه جـهـان بــازآیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.