ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
گفـتـی کـه وفـا کـنم جـفـا کـردیوز خـود همه ظـن من خـطـا کـردی
زآن پس که بر آنچه گفته بودی توصـــد بـــار خـــدای را گـــوا کـــردی
در آب دو دیـــده آشــــنـــا کــــردمتـا بــا غـم خـویـشـم آشـنـا کـردی
شـرمـت ناید ز خـویشـتـن کـز منبــرگـشــتــی و یـار نـاســزا کــردی
کـردی تـو مـرا بــه کـام بــدگـویـانای بـی مـعـنـی چـنـین چـرا کـردی
من چون دل خود بـه تـو رها کردمای دوســت چــرا مــرا رهـا کــردی
آن دل کـه ز مـن بـه قـهر بـربـودیاز بـــهــر خـــدای را کــجـــا کــردی
از من دل خویش بـستـدی تـرسمآن را بـه دگـر کـسـی عـطـا کـردی
ای عاشق خـستـه دل جـفادیدیزآن کش به دل و به جان وفا کردی
شـاید کـه ز عـشـق دل بـپـردازیچــون قـصـد ثــنـای پــادشـا کـردی
مسـعـود کـه نام او چـو بـرگفـتـیوالـلـه کـه بــر او هـمـه ثــنـا کـردی
شـاهی کـه ز خـدمـت همـایونشهـر کــام کـه داشــتــی روا کــردی
شاهی که ز خاک صحـن میدانشانـدر کــف بــخــت کــیـمـیـا کــردی
شــاهـی کـه غــبــار مـرکـب او رادر دیــده عـــمــر تـــوتـــیــا کـــردی
چـرخـی کـه ز مدح او همه گیتـیمــانــنــد اثـــیــر پـــر ضــیــا کــردی
مهری که چـو وصف ذات او گفتـیاز فـخـر نشـسـت بـر سـمـا کـردی
بـحری که چو غور طبع او جستیدر مــوج جـــلـــال آشـــنــا کـــردی
بــر جــان مـخــالـفـان بــه مـدح اوهـر بــیـتــی تــیـری از بــلـا کــردی
از شـه بـه رضـای خـود ثـنـا دیدیجـــان زود فـــدای آن رضـــا کــردی
وآنـگـاه عــروس مـدح خــوبــش راپـــیــرایــه ز دره پـــر بـــهــا کــردی
کـرد از گـردون فــریـشــتــه آمـیـنچـون ملـک و بـقـاش را دعـا کـردیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.