ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح منصور بن سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای ابـر گـه بـگـریی و گـه خـندیکس داندت چـگونه ای و چـندی
که قـطـره ای ز تـو بـچـکد گاهیبــاران شـوی چــه نـادره آونـدی
بـنداخت بـحر آنچـه تـو بـرچـیدیبـگـزید خـاک آنچـه تـو بـفـکـندی
بــر کـوهـی و بـه گـونـه دریـایـیبـر بـحـری و بـه شـکل دماوندی
گاهی بـه بـانگ رعـد همی نالمگاهی بـه نور بـرق همی خندی
از چـشـم و دیده لؤلؤ بـگـشـاییبـر دست و پـای گلبـن بـر بـندی
از در هـمـه کـنـار تــهـی کــردیتـا خـوشـه را بـه دانه بـیاکـنـدی
بـخشیدن از تو نیست عجب ایرادریــای بــی کــران را فــرزنــدی
زنهار چـون بـه غزنین بـگذشتـیلؤلؤ بــــدان دیـــار پـــراکـــنـــدی
پـیغـام مـی دهـمـت بـگـو زنـهـاراز ایـن حــزیـن تــنـگــدل بــنـدی
بــا تــاج سـروران هـمـه حـضـرتخـواجـه عـمید حـضـرت میمندی
مـنـصـور بــن سـعـیـد خـداونـدیکـز فـر اوســت تــازه خــداونـدی
ای چون خرد تـنت بـه خرد ورزیوی چـون هنر دلت بـه هنرمندی
افلاک را بـه رتـبـت هم جـنسـیاقــبـــال را بــه رادی مــانــنــدی
بــرد از نــیــاز هــمــت تــو قــوتبـرد از کبـست جود تو خرسندی
از هـر هـنـر جـهـان را تــمـثـالـیوز هر مـهم فـلـک را سـوگـنـدی
شـاخ سـخـا و رادی بـنـشـانـدیبــیـخ نـیـاز و زفــتــی بــرکـنـدی
تـو حـاتـم زمـانـه و مـن چـونـیـندرمــانـده نـیـاز تــو نـپــســنـدی
کارم بـبـسـت چـونکه نبـگشاییجـانم گسست چـونکه نپـیوندی
گویم ببین همی که غنی گردیبــپــذیـر پــنــد اگــر ز در پــنــدی
زانچ از دو دیده بـر رخ بـفشاندیوانـچ از دو رخ ز دیده فـرو رانـدی
فــردا مـگـر ز مـن بــنـیـابــی تــوامـروز آنـچـه یـافـتـی از مـن دی
ای آنکه از سمامه و خـورشیدیاز جـود و خـلق شـکری و قـندی
دلـشــاد زی بــدانـکــه بــود او رالب قند و روی سیب سمرقندیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.