ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ملک ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــا نـصـرت و فـتـح و بــخـتـیـاریبــا دولـت و عـز و کـامـگـاری
سـلطـان ملک ارسـلان مسـعودبنشست به تخت شهریاری
دولـت کـردش بـه مـلـک نـصـرتایــزد دادش بـــه کــار یــاری
بــر اسـب ظـفـر سـوار گـشـتــهآمـوخــتــه چــرخ را ســواری
در تــاخــت بــه مــرغــزار دولــتمــانـنــده شــیـر مــرغــزاری
چـون بـاد وزان بـه پـیشدسـتـیچون کوه متین بـه استـواری
بــا طــبــع مــبــارزان بــه رزمـیبــا جــمـلـه یـلـان کــار زاری
پـــیــچــیــده بـــه گــرد رایــت اویـغـمـائی و قـالـی و تـتــاری
در طـاعـت بـسـتـه بــر مـیـانـهـاجـانـها ز بـرای جـانـسـپـاری
ای تــیـغ تــو مـلــک را یـمـیـنـیای رمـح تـو فـتـح را یسـاری
بـی سـعـی شـما بـه قوت خـودبی عون شما به فضل بـاری
نه گشتـه زمین بـه خون معصفرنـه مـانـده هـوا ز گـرد تــاری
نه سـطـوت سـرکـشـان جـنگینـه قــوت حــمـلـهـای کــاری
در ملـک نشـسـتـه شـاه عـالـماین نـصـرت بـین و بـخـتـیاری
این نـعـمـت نعـمـت خـداییسـتویــن دولــت دولــت قـــراری
ای خــســرو بــردبــار بــی رنــجبـــدرودی و بـــاز بـــردبـــاری
مـر شـاهـان را تــو پــیـشـوایـیمـر ایـشـان را تــو اخـتـیـاری
ای شـــــاد ز روزگـــــار دولـــــتتـــاج مـــلـــکـــان روزگـــاری
از جــمـلـه خــســروان گــزیـنـیدر مــلــک ز ایـزد اخــتــیـاری
در هـر بــزمــی بــه مــهـر نـوریدر هر رزمـی بـه کـینه نـاری
از حــزم زمــیـن بــا ســکــونــیوز عــزم ســپــهـر در مـداری
در عـــرصـــه کـــارزار دشـــمـــنچـون صاحـب مرد ذوالفقاری
وز صــاحــب ذوالــفــقــار والــلـهکـامـروز بــه عـصـر یـادگـاری
تــو چــشــمـه آفــتــاب مـلـکـیتــو ســایـه فـضـل کـردگـاری
شــاگـرد تــو ابــر تــنـدبــارســتکـز بـخـشـش ابـر تـنـدبــاری
مـاهـیـسـت کـه از بــرای تـو ابـرلؤلؤ آرد هـــمـــی نـــثــــاری
این دولت بـین که جـشـن دولتپـیوست بـه جـشن نوبـهاری
قـمـری بـگـشـاد لـحـن و نـغـمـهبــر سـرو بــلـنـد جــویـبــاری
بــر کــوه بــه قــهــقــهـه درآمــداز شـادی کـبـک کوهسـاری
شاها ز خدای خواست هر کسملک تو بـه آب چشم و زاری
ای مــایـه زیـنــهــار هـســتــنــدای خــلـق بــر تــو زیـنـهـاری
حــق تـــو گــزارد نــصــرت حــقزیرا کـه تـو شـاه حـق گزاری
تــو راحــت هـر ضـعـیـف حــالـیتــو شــادی هــر امــیـدواری
بــــــر بــــــاعـــــث داد داد ورزیبــر طــالــب رزق رزق بــاری
بـر خـلـق بـه جـود مـال پـاشـیدر دهر بـه فضـل عـدل کاری
زآنــروی کــه رحــمــت خــدایـیبـر خـلق خـدای رحـمت آری
در گــیـتــی دیـده بــان انــصــافبـر سـاحـت مملکـت گـماری
چـون مـهر فـلـک جـهـان فـروزیچـون ابـر هـوا زمـین نـگـاری
صد جـشـن بـه فرخـی نشـینیصد سـال بـه خـرمی گذاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.