ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شکوه از پیری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
پـــیــریــا پـــیــریــا چـــه بـــد یــاریکـه نـیـابــد کـســی ز تــو یـاری
هیچ دل نیست کش تو خون نکنیهیچ جان نیست کش تو نازاری
هــیــچ گــونــه عــلــاج نــپـــذیــریکه چـو تـو نیسـت هیچ بـیماری
تــخــم رنــجــی و بــیـخ انــدوهــیشــاخ دردی و بـــار تـــیــمــاری
روی را خــــاک و کــــام را زهــــریمـغــز را خــون و دیـده را خــاری
عــمـر بــا تــو هـمـی کــنـاره کـنـملــیـکــن انـدر عــنــا و دشــواری
بـکـنی آنـچـه مـمـکـن اسـت و مـراچون بـرفتـی بـه خاک نسپـاری
نـکــنـی آنـچــه مـن هـمـی گــویـمکـــه مــرا در زمــانــه نــگــذاری
ژاژ خــایـم هــمــی و ایـن گــفــتــههمه هست از سر سبـکساری
ایـن هـمـه هـســت و هـم روا دارمکــه مــرا در بــلــا هـمــی داری
روشـنـایـی نـدیـد کـس بــه جـهـانکه بـه مرگش جهان نشد تـاری
هـمـه فـانـی شــونـد و یـک یـک راروح گــیـرد ز شــخــص بــیـزاری
آنـکـه بــاقـی بـود جـهـانـداریـسـتکـه مـر او را رســد جــهـانـداری
گـر تــو مـسـعـود سـعـد بــا خـردیاین جـهان را بـه خـس نینگـاری
شـایـد و زیـبــد و سـزد کـه سـخـنهـر چـه آری هـمـه چـنـیـن آری
حــق بــخــتــت خـدای داد ز عـقـلبــه چـنـیـن پــنـد نـغـز بــگـزاری
پـــس گــرانــبـــاری و گــنــاه تــو راتــوبــه آرد هـمـی سـبــکـبــاری
مــرد مــردی اگــر بـــر ایــن تــوبـــهپـای چـون پـر دلـان بـیـفـشـاری
گـر چــه در انـده و غــم و مـحــنـتخـسـتــه و بــسـتـه و دل آزاری
زیـــنـــت کــــار دیـــدگـــانـــی تــــوپــیـش نـادیـدگــان مــکــن زاری
هـر کـه بــاشــد عـزیـز گـردد خــوارچــون نـدانـد عـزیـزی از خـواری
هـمـه عـز انـدر آن شـنـاس کـه تــونــکــنــی حـــرص را خــریــداریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.