ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ابوالفضایل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـوالفضایل که سـیدیسـت اصیلزهــره شــیــر دارد و تــن پــیـل
کــارهــا دیـده بــزمــهــا خــوردهکــامــهــا رانــده رزمــهــا کــرده
فـخــر گـردان و تــاج را دانـسـتزو دل شاه سـخـت شادانسـت
شـــاه را طــبـــع در نــشــاط آردمـی کـه بــا او خــورنـد بــگـوارد
چــشــم بــد دور صــورتــی داردکـه شـجـاعـت ازو هـمـی بــارد
بــزم را چــون پــگــاه بــرخــیــزدعـشـرتــی از مـیـان بــرانـگـیـزد
سـاغـر بـوالـفـضـایـلـی بــر کـفبــرود چــون مـبــارزان بــر صــف
دوســتــگـانـی دهـد نـدیـمـان رابــــر فـــروزد دل کـــریـــمـــان را
مست گردد چو پیل با یک و پنجنـقـل سـازد ز نـارسـیـده تــرنـج
عـیـب او نـیـز یـاد خــواهـم کـرددل خـصمانش شاد خـواهم کرد
کس نبـاشد قمار دوسـت چـو اوز آن همه طایفه هموست همو
خــواهـد از شـاه تــا قـمـار کـنـدبــبــرد ســیـم و در کــنـار کــنـد
چـون حریفان بـه جـمله گرد آیندسـیم ریزند و کیسـه بـگشـایند
نـــا زده زخــــم خــــرمـــراد او رابــکــنـد صــد هـزار گــونـه دعــا
بـاز چـون ماند سـیم کم شـمرددست چـون بـر زد از میان بـبـرد
چـون بـرد آسـتـین کند پـر سـیمنـدهـد هـیچ بـورک اینـت غـنـیم
بـسـتـهد چـون نـمـانـد بـر خـیزدبـا حـریفان بـه جـمله بـسـتـیزد
چــون مـوکـل شـود بــدو فـراشعشـوه ها سـازد و دهد کرناش
راسـت گویم ظریف جـانوریسـتاز لطافت بـه راستی جگریست
چه عجب گر زنانش فتـنه شونداز پـس او بــه شـهـرهـا بــرونـد
هـیـچ زن را بــه لــطــف نــنـوازدتــا هـمــه خــانـه اش نــپــردازد
سغبـه گردند و دوست گیرندشجـامـه و سـیـم و زر پـذیـرنـدشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.