ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ابوالقاسم دبیر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـاز ابـوالـقـاسـم آن خـیاره دبـیرکودکست و بـه رأی و دانش پـیر
کـلـک او بــر رقــم کـه پــیـونـددهـر دبـیـری کـه دیـد بــپـسـنـدد
تــازی و پـــارســی نــکــو دانــدهـر چــه رانـد هـمــه نـکــو رانـد
گر ز طیبت درو گشادگی استچه شد آنجا بزرگ زادگی است
هیچ عیب دگر جـز آتـش نیستکـه تـن سـنگی گرانش نیسـت
ار ضـعـیف ار قـوی دهند شـرابطــبــع بــی تــاب او نـدارد تــاب
چـون کـنـد پـر کـم و ندارد جـایطـشـت سـازد ز آسـتـین قبـای
مـنـتــظـر ایـســتــاده ده فـراشتــا چـگـونـه رود حـدیـث هـراش
هـر چــه خــورده بــود بــرانـدازدمــعـــده پـــر شـــده بـــپـــردازد
آنچـنانش بـرندمـسـت و خـجـلکـه نـشــاطـش فـرو مـرد در دل
پـس بـشسـتـن قبـا دهد ناچـارنرسـد چـند گـه بـه خـدمـت بـار
چــون بــدانـنــد عــلــت تأخــیـرایـنـک آیـد خــیـانـت و تــقـصــیـر
زود بـیـنـی کـه از حـوالـت شـاهسـوی هـر دسـتــگـاه یـابــد راهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.