ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح حسین طبیب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
مـشـفـق عـمـرهـا حـسـین طـبـیـبدر هـمـه فـعــلـهـا بــدیـع و غـریـب
آنـکـه در عـلـم طـب کـنـد افـســوسبــر حــکــیــم بــزرگ جــالــیـنــوس
جــد او اصــل نـیـکــنـامـی هـاســتهزل او اصـل شـادکـامـی هاسـت
پـس بـه رسمسـت و نیک شایستـهشـاه را بــنـده ایـسـت بــایـسـتــه
تـــنــدرســتـــی چـــو در دهــان داردشــه بـــر او اعــتـــمــاد جــان دارد
نـکـتــه گـویـد بــسـی چـو بــازد نـردایـنـت زیـبـا و اینـت خـوشـدل مـرد
سیکی هفت و هشت چـون بـخـورددسـت زی عـشـرت و نـشـاط بــرد
انــدر آیــد بـــرنــج و بـــقـــره بـــقـــوراست گویی که هست جنس لقو
زود یـــک پــــای چـــســـت بــــرداردراه آیــــم روم بـــــه پـــــیــــش آرد
در هــمــه حـــال آشـــکــار و نــهــانعــلــم ابــدان شــنــاســد و ادیـان
خوش ندیمی ست راست باید گفتهمه عـلـمـسـت آشـکـار و نهفـت
عــادت او دروغ و بــهـتــان نــیـســتبـه گه هزل و جد گران جان نیست
گـاه و بـیگاه چـون طـبـیب شـهسـتظاهر و بـاطنش حـبـیب شـهسـت
پــای غــوری کــه او تــوانـد کــوفــتخـرس هرگـز چـو او نـدانـد کـوفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.