ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صفت عثمان خواننده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــاز عــثــمــان عــنــدلــیـب آوازکـــرده از قــــول جــــادویـــی آغــــاز
دست زد چـون بـه خفچـه ایقاعبـــگـــذرانـــد ز اوج چـــرخ ســـمـــاع
بــانـگ نـاگـه چـو بـر سـرود زنـدآتـــــش انــــدر دمــــاغ عــــود زنــــد
خـواجـه ناگـه چـو در سـماع آیدعـــشـــرت و خـــرمــی بـــیــفــزایــد
سـاتــگـیـنـی بــزرگـتــر خـواهـدزو ســـرود و ســـمـــاع درخـــواهـــد
خـواهد از وی زمـان زمـان بـازیگـــاهــگـــاهــش کـــنــد هــم آوازی
گـر نـبــودی گـریـز پـای و دنـسبـــزم هــا را چـــو او نــبـــودی کــس
مـطـربــان را بـه هـم بــر آغـالـداز مــیــانــه ســـبـــک بـــرون کــالــد
تـا کند گنده ای درشـت بـه کفراسـت بــا هـره ای چـو چــنـبــر دف
تا بخسبد به کنجی اندر مستبــا یـکـی قــحــبــه کـلـنـده کـســت
هرگـز آن شـوخ دیده بـی شـرمزلــــت خــــادمــــان نـــگــــردد نـــرم
آن کـسـانی کـه دشـمـن اوینـدبــیـهـده چــیـزکــی نـمــی گــویـنــد
آنـچــه گـویـنـد مـن چــرا گـویـمعــیــب آن بــی هــنــر چــرا جــویــم
او نـبــوده ســت کــودک نـیـکــوخـوش نبـوده سـت لحـن و نغـمت او
بـه سرای کجک نرفتـه است اومست هرگز به شب نخفته است او
گرد بـازار و کوی گم گشتـسـتبــه سـر مـرغـزار بــگـذشـتــه ســت
مـن سـخـن گـر همـی نگـردانموز طـــریــقـــی دگـــر هــمــی رانــم
حــلـقـه گـوش او هـمـی گـویـدکـه زبـان زین سـخـن چـه می جـوید
یـک اشـارت کـفـایـتــسـت او رابــنـده را درخــورســت زخــم عــصــاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.