ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صفت اسفندیار چنگی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چــنــگ اســفــنــدیــار چــنــگــی بــازبــا دل و جــان ز عــیـش گـویـد راز
راســت گـویـی هـزار دسـتــانـیـسـتمجـلس از لحـن او گلسـتـانیسـت
خوش زن و خوش سرود و خوش قوادخوش سماعی کند همی به مراد
لــیــکــن آن روســپــی زن بــی بــاکهـر چـه یـابــد هـمـه بــبــازد پــاک
شــاه خــلــعــت دهــدش در پــوشــدچون بـرون شد ز کوشک بـفروشد
لــتــره ای بــر تــن و یــکــی بــر ســرکــفــش آن پــای دیـگـر ایـن دیـگـر
تـــن خـــویــش از دروغ بـــفـــریـــبـــدیـک زمــان از قــمــار نـشــکــیـبــد
چـون نـشـسـت و قـمـار در پـیـوسـتاز بـغـل کـه بــریـده بــادش دسـت
جـــام هــا را گــرو کــنــد بـــه قـــمــاربــرود قــلـتــبــان بــه یـک شــلـوار
چـــنــگ بـــفــروشــد و نــدارد نــنــگعـاریـت خـواهـد از حـریفـان چـنـگ
از خـــرابـــات چـــون بـــخـــوانــنــدشروی نــاشــســتــه مــیـدوانـنـدش
شـولـه بــرداشـتــه دوان چــون سـگاز پـــس او مـــجـــاهــران در تـــگ
چــون ســگ قـلـتــبــان هـمـی پــویـدبــا خــود او نــرم نـرم مــی گــویـد
پــــدرم خــــســــرو ســــگــــابـــــادیبـــگــذرانــیــد عـــمــر در شـــادی
جـــامـــه هــای نــهــاده تـــو بـــر تـــوزآن نـپــوشــد مـگـر کــه نـو بــر نـو
بــیــشــتــر گــر نــکــویــمــش بـــاریبــــاشـــدش ده هـــزار دیـــنـــاری
پــس هـشـتــاد و پــنـج خــرم و شـادمـــلـــک الـــمــوت ازو نــیــارد یــاد
مــن بــدبــخــت مــانـده بــی بــرگــمآرزومــنــد یــک شـــکـــم مــرگـــم
یــــارب آن مـــــژده ام کـــــه آرد یــــادکــان گــرانـی روان بــه مـالــک داد
تـــا مـــن آن چـــارپـــا بـــه زخـــم آرمحـــق آن پــــیـــر مـــرد بــــگـــزارم
شــــاد و خــــرم کــــنـــم روانــــش رانــدهــم هــیــچ بـــچـــگـــانــش را
مـردمــان ســخــت گــمـرهـنـد هـمـهپــنـد بــی مـنـفـعـت دهـنـد هـمـه
ای عـجــب هـر کـه او بــخــواهـد مـردجـز قمار از جـهان چـه خـواهد بـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.