ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»به خواجه ناصر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
خـواجـه نـاصـر خـدای دانـد و بـسکآروزی تــو تـــا کــجــاســت مــرا
مـن چـو رفـتـم تـو هـیچ کـردی یادصـحـبـت مـن بـگـوی راسـت مـرا
کـار چــونـسـت مـر تــو را کـامـروزکــار بــا بــرگ و بــانـواســت مــرا
نــزد بـــونــصــر پــارســی گــویــمروز بـــازار تـــیــز خـــاســـت مــرا
هــمــه کــام و هــوا بــه دولــت اواز فـــلــک رایــج و رواســـت مــرا
آنــچـــنـــان داردم کـــه پـــنــداریبــه دعـا از خــدای خـواسـت مـرا
ســرفــرازی کــه گــرد مــوکــب اوهـمـه در چـشـم تـوتـیاسـت مـرا
نــامـــداری کـــه خـــاک درگـــه اوهـمـه در دسـت کـیمـیاسـت مـرا
لــیـکــن انـدر مـیـان شــغــلـی امکـه در او شـدت و رخــاسـت مـرا
عـملـی می کـنم کـه از بـد و نیکگاه خـوفسـت و گه رجـاسـت مرا
گــــاه انـــدر مـــیـــان صــــدری امکـز همـه دوسـتـان ثـنـاسـت مـرا
ز آفــتـــاب ســعــادت تـــابـــانــشروز اقــبـــال پــرضــیــاســت مــرا
زین همه نیکـویی مـرا حـظ اسـتبـا همـه شـادی الـتـقـاسـت مـرا
بـــاز گــه بـــر کــران دشــتـــی امکـه درو بــیـم صـد بــلـاسـت مـرا
کـمـتـرین رهبـری مرا غـول اسـتبـهتـرین همـرهی صـبـاسـت مـرا
نرمـتـر بـالـشـی مرا سـنگ اسـتگـرمـتـر بــسـتـری گـیـاسـت مـرا
عـــز بـــا دردســـر کــه دارد مــن؟جــاه بــا رنـج دل کــراســت مــرا
در فــروغ دل چـــنــیــن مــخـــدومآن هـمــه رنـج هـا رواســت مــرا
ای رفــیــقــان فــراق روی شــمــادر دل و جـان و غم و عناست مرا
دل و جــانــم هــمــه شــاد داریــدوین شگفتـی بـدین رضاسـت مرا
کـس نـگـوید کـه زنـده چـون مـانمچون دل و جان ز تن جداست مرا
پس چو بیجان دو دل همی باشمبـی شما زیسـتـن خـطاسـت مرا
چــه کــنـم قــصــه کآرزوی شــمـادانـد ایزد کـه جـان بـکـاسـت مـرا
ورنه این دوستـی ز جان و دلستبـه شما این شغب چـراسـت مرا
نکـنم عـشـرتـی بـه طـبـع و همـههـوس عـشـرت شـمـاســت مـرا
خــواجــه بــا تــوام کـزیـن گـفـتــاراز ســر ســمـعـه و ریـاســت مـراپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.