ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ابوسعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای مایه سـعـادت ای بـوسـعیدای از ســعــود گـشــتــه مـرکــب
جـاهـت ز چـرخ یـافـتــه مـیـدانرایـت ز مـهـر ســاخــتــه مـرکــب
روحــی ز عـیـب و نـقـص مـنـزهعـقـلـی بـه ذات و عـرض مـهـذب
چـون صـدر تـو کـه یابـد مقـصـداز جــود تــو نـشــســتــه مـرتــب
بــازم قـضـا فـکـنـد چــو صـرصـرنـاکــام در مـســالــک مـســبــب
چــونــانــکــه بــه بــیـنـم از دور. . .
انـدر مــضــا شــهـابــم گــویـیچـون چـرخ پـوشد سـلب مسلب
در کـــــردهــــای او هــــم دارمدر زیــر ران هــیــونــی اشـــهــب
آن کـــوه را چـــو ابـــر مـــهــیــاوآن دشــت را چــو بــاد مــجــرب
پیچان به پس و پیش چو لبلابگردان به چپ و راست چو کوکب
پـر نـیـش عـقـربـم هـمـه زنـدهاز انــــتـــــظــــار . . . عــــقــــرب
نـاگـه بــر ایـن ســتــام مـرصــعگــردون کــشــد جــلــال مـذهـب
تـــا روز در دعـــای مــلـــاقـــاتبــرداشـتــه دو دســت بــه یـارب
تــا طــلـعــت تــو بــاز بــبــیـنـمراضـی نـیـم بــه بــخــت مـراقـب
ای از هـنــر بــه مــدح مــعــیـنوی از خــرد بــه شــکـر مـعـاتــب
چــون دسـت تــو نـیـارد گـردونچـــون رای تـــو نــیــارد کــوکـــب
آنـی کـه عـز و دولـت مـعـجــبچــون دیـگـران نـکـردت مـعـجــب
هم سـیرت فرشـتـه ای از آنکگــــردت زمــــانـــه داد مـــعــــرب
اقـــبـــالـــهــا بـــســـاز دمــادمزآن خــورده جــام هـای لــبــالـب
شـاهسـت مـیزبـان تـو فـافـخـرمـلـکـسـت بـوسـتـان تـو فـاطـرب
کــان الــشـــراب بـــعـــد زمــانمــصــبــاح بــان عــرب فــاشــرب
در صـبـح دولتـی بـه صـبـوحـیمـی خــور فـداک عـنـدی اصــوبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.