ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطایبه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ایـن چــنــیـن روز مــر حــریــفــان راپــای بــایــد کــشــیــد در دامــن
مــیـزبــان نـیـز کــعــبــتــیـن خــزانســیــم آســـا ز خـــانــه روشــن
این چـه گوید کـه هفـت بـخـشـیدهوآن دگــر گــویـدش بــزن بــر مـن
گــــویـــدش مــــیـــز نــــصــــر آزادهمی نبـینی سبـک متـرس و بـزن
بــاز سـرهـنـگ ابــوالـحـسـن گـویـدبــزن وگـرنـه کـعـبــتـیـن بــفـکـن
این و آن را بـه دم عـلـی نـاییـسـتکند انکـار ده و بـه زرق و بـه فـن
سوسو اندر میان نشسته چو شیربـا یکی دوسـت بـا یکی دشـمن
دســتــهـا را بــرهـنـه کــرده تــمـامراسـت چـون دست های بـابـیزن
ســخــن از هـفـتــم آسـمـان گـویـدپـنـج شـش جـای پـاره پـیـراهـن
دعــوی ده کــنــد کــه در خـــانــشبـه خـدای ار عـلـف بـود یـک مـن
زخــم هــای بـــرهــنــه کــرده بــرهدست از دست بـاشدش بـشکن
زان حـــلـــال و حــــرام بــــاغ و زرعمی خـورد همچـو شـکر و روغـن
بـــــاز نــــور زیــــاده قـــــمــــره زدهمانده بر بسته همچو چوب دهن
گـــــاه گـــــویــــد ز درد دل یـــــاربگــاه خـــارد ز زخـــم بـــد گــردن
پــــســـران نـــجــــیـــب ایـــزد یـــارکـرد بـیرون نـهاده بـا دو سـه تـن
گـر بــبــردنـد بــرجـهـنـد کـه بـیـشنتـوان بـسـت پـایشان بـه رسـن
ور نــمــانــنــد هــیــچ آن گـــویــنــدکـه بــود راسـت بــابــت گـلـخـن
دانــی آنــگـــاه تـــا چـــگـــونــه روداز ثــنــاهـای خــوب و مــادر و زن
وآن مـجـاهـز شـمـاره هـای جـهـیـزکرده و تـازه گشتـه همچو سمن
ای بـــرادر بــه گــرد ســیــم بـــرآیبــر نـیـایـد جـهـیـز تـو بـه سـخـن
گر بـخـواهی کـه تـخـم جـمع شـودبـیش خویشش تـریز چون خرمن
مــایـه بــایـد کــه ســود بــربــنـدیورنـه بـرخـیز و خـیره ریش مـکـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.