ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»به ابوالفرج رونی نویسد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای خـواجـه بـوالفـرج نکنی یاد منتــا شــاد گـردد ایـن دل نـاشـاد مـن
دانـی کـه هـســت بــنـده آزاد تــوهر کـس که هسـت بـنده و آزاد من
نـازم بـدانـکـه هسـتـم شـاگـرد تـوشـادم بـدانکه هسـتـی اسـتـاد من
ای رونـی ای کـه طـرفـه بــغـدادیدارد نـشـســتــگـاه تــو بــغـداد مـن
مانا نه آگـهی تـو کـه بـاران اشـگاز تـن هـمـی بــشـویـد بــنـیـاد مـن
در کوره ای ز آتـش غم یافته ستنـرم آهـن اسـت گـویـی پــولـاد مـن
نزدیک و دوربـینی که خـاص و عامفــریــاد گــر بـــرفــت ز فــریــاد مــن
پـنجاه و پـنج وعده درین سال شدکــز هـیـچ گــونـه نــاگــذرد داد مــن
بــنـشــاد روزگــار و انــدر نـشــانـددر عاج سفته و سفته شمشاد من
ران هـزبــر لـقــمـه کـنـد رنـگ مـنمـغـز عـقـاب طـعـمـه کـند خـاد مـن
چون باد و آب در که و دشت اوفتدتــیــغ چــو آب و آب چــون بــاد مــن
بـا گیتـی اسـتـوار کنم کار خـویشگـر بــخــت اســتــوار کــنـد لـاد مـن
از روزگــار بـــاز نــخــواهــم شــدنتـــا روزگـــار مــی بـــدهــد داد مــن
هیچـم مکن فرامشم از یاد خویشزیـرا کـه نـه فــرامـشــی از یـاد مـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.