ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تبارک الله ازین بخت و زندگانی من

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تـبــارک الـلـه ازیـن بـخـت و زنـدگـانـی مـنکـــه تـــا بـــمــیــرم زنــدان بـــود مـــرا خـــانــه
اگـر شـنـیـدمـی از دیـگـران حــکـایـت خــودهــمــه دروغ نــمــودی مـــرا چـــو افـــســـانــه
چو من مهندس دیدی که کردی از سمجیبــخــاری و طــنــبــی مــســتــراح و کــاشــانـه
ضـعـیف چـشـمم بـی آفتـاب چـون خـفـاشهـمـی بــسـوزم بــی شـمـع هـمـچــو پــروانـه
چـو شـانه شد جـگرم شـاخ شاخ ز انده آنکــه مــوی دیــدم شــاخ ســـپـــیــد در شــانــه
ازین زمانه من از غـبـن پـشـت دسـت گـزمکــه بــســت پــایـم صــد ره بــه دام بــی دانــه
چــو شـیـر خـایـم دنـدان ز درد و روزی بــودکـــه بـــود بـــر مـــن دنـــدان شـــیــر دنـــدانــه
زمـانـه گـر نـکــشــد مـحــنـت مـرا گـیـتــیکــه نـه ســپــهـر بــه پــهـلــو فــرو بــرد خــانـه
چــو شـادیـم ز درمـسـنـگ داده بــود فـلـکروا بــود کــه کــنــون غــم دهـد بــه پــیـمــانــه
مــن از کــه دارم امــروز امــیـد مــهـر و وفــاکه دوست دشمن گشته ست و خویش بیگانه
از آن عـقـیم شـد این طـبـع نیک ره بـه ثـنـاکـه هـسـت مـکـرمـت هـر کـه بـیـنـم افـسـانـه
درسـت و راسـت چـو دیوانگـان بـر آن گـویمکـــه در تـــو گـــیـــرم ازیـــن روزگـــار دیـــوانـــه
تـو خـویشـتـن را مسـعود سـعد رنجـه مداراگــر نــخــواهــی مــحــنــت مــبـــاش فــرزانــه
نـکـو نـگـفـتــی و هـرگـز نـکـو نـدانـد گـفـترمــــیـــده دیـــوی مــــانـــد مــــیـــان ویـــرانـــه
اگــر چــه کــار بــه دولـت مـخــنـثــان دارنـدغـــلـــام مـــردان بـــاش و بـــگـــوی مـــردانـــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.