ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وصف کتاب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای کـــتـــاب مـــبـــارک مــیــمــونای دلــفــروز دلــکــش دلــخــواه
کاغذ و حبـر تو بـه حسن و به زیبهمچـو روی سـپـید و زلف سیاه
بــر کـمـال تــو وقــف کـردم عــقـلتـا شـدی بـر کـمـال عـقـل گـواه
در تو جمعست نظم ها که به لفظســوی هـر خــرمـی نـمـایـد راه
از خـردهـا نـتـیـجـه هـاسـت در آنکـز هـنـرهـا هـمـی کـنـنـد آگـاه
در تـو بـیـنـیـم نـعـت قـد چـو سـرووز تـو یابـیم وصـف روی چـو مـاه
تــو کـنـی مـدح چــشـم هـای دژمتـو کـنی وصـف زلف های سـیاه
نـام شـاه زمـانـه بــر تــو چــنـانـکمـهـر بــر زر و نـقـش بــر دیـبــاه
خـبــری کـن مـرا کـه شـاه جـهـانهـیـچ در تــو نـگـه کـنـد گـه گـاه
یـا تــو هـم طــالــع مــن آمــده ایحرمتـی نیست بـه مجلس شاه
پــادشـاه جــهـان مـلـک مـســعـودمـلــک مـلـک بــخــش داد پــنـاه
فــر پــر هـمـای گـســتــرده ســتدر زمــانــه بـــه فـــر پـــر کــلــاه
آنـگـه گـشـت از نـهیب سـطـوت اوصـــولـــت شـــیــر ذلــت روبـــاه
آســمــانـیـســت نـور رایـش مــهـرآفـتـابــیـسـت او و چـرخـش گـاه
جــود او در جــهـان نـفـر نـفـرسـتعـدل او بـر زمـین سـپـاه سـپـاه
بـــحــر و ابـــرســت روز پــاداشــنچـرخ و دهـرسـت گـاه بـاد افـراه
حرص دستش همه به بـذل و عطامیل طـبـعـش همه بـه عفو گناه
جـز بـه چـشـم جـلـالت و تـعـظـیمنـکـنـد سـوی او ســپــهـر نـگـاه
هـمــه عــیـن صــواب مــلــک بــودهـر چـه گـوید عـلـیه عـین الـلـه
جـــاه او تـــاج فـــرق دولــت شـــدکه بـر افزونش بـاد نعمت و جـاه
بـــاد دایــم مــعـــیــن و نــاصـــر اودانــش پـــیــر و دولـــت بـــرنــاه
دوسـتـش سـرفـراز بــاد چـو سـرودشمنش باد پی سپهر چو گیاه
دولـتــی بــادش از جــهـان هـر روزنصـرتـی بـادش از فـلـک هر مـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.