ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»به غرابی شاعر فرستاده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای غـرابــی غـریـب نـظــمـی تــوآن غــرابــی کــه اهـل دام نـه ای
گـر تـمـامـی ء آدمی بـه فـناسـتتـو بـدین نکـتـه خـود تـمـام نه ای
نیسـتـی اهل لاف و کم سـخـنیکـهنـه پـوشـی و مـرد لـام نـه ای
نـیسـتـی بـوالـفـضـول چـون راوینـیـز چــون یـار بــوالـکــلـام نـه ای
بــد کـنـنـد ایـن دو بـه تـو نـکـنـیزانـکـه بــا حـقـد و انـتـقـام نـه ای
ور چـو ایـشـان نـه ای لئیـم ظـفـرشـکـر ایـن کـن کـه از لئام نـه ای
نیستی نیک تـنگ چشم بـه خرجکــدیـه را بــس فــراخ کــام نـه ای
فـلـکـی را هـمـی بــری بــا خــودتــات گــویــنــد بـــی دوام نــه ای
خـوش حـدیثـی و نیستـی بـدخـوجـلـف طـبــع گـران سـلـام نـه ای
بـــه شـــراب و مــقــامــری و زنــاتـــازه و تـــر و شـــادکـــام نــه ای
در خـور خود تـو را حـلالی هستزیـن سـبــب راغـب حــرام نـه ای
دوسـتـان را تـو نـیک واسـطـه ایگـر چـه خـواهان رود و جـام نه ای
پــاره فـحـش را کـه بــر تـو کـنـنـدنـیـک تــنــدی و هـیـچ رام نــه ای
ور بــه انــدام طــیــبــتــی خــیـزدنـیـز نــوزیـن و بــد لــگــام نــه ای
سـوخـتــه روی تــو هـمـی گـویـدکـه تــو در هـیـچ کـار خــام نـه ای
غول شبهی چو شد نه ای الحقبـرده زنگـی چـو شـد غـلام نه ای
هر کـسـی گویدت که شـو نبـریپـس چـرا هیچ پـی بـه کام نه ای
شـفق سـرخ رنگ شـد چـشـمتکـه تـو جـز تـیره چـهرشـام نـه ای
اخـــتـــران ســپـــیــد در خـــنــدهچــه نـمـایـی اگــر ظــلــام نـه ای
تـــو چـــو عـــنـــبــــر ســـیـــاه روکه چـو صـابـون سـپـید فـام نه ای
گـر چــو خـیـری کـبــود رویـی تــونیست غیبی که زشت نام نه ای
شـــکــر کــن کــردگــار عــالــم راکـه چــو لـالـه ســیـاه کـام نـه ایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.