ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح عبدالحمید بن احمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای فلک ار جـای فرشـتـه شـدیچــنـد از ایـن عـادت اهـریـمـنـی
هر چه خوری از نفس من خوریوآنـچـه زنـی بـر جـگـر مـن زنـی
خـون رود از دیده من روز و شـبتـا کـه بـه سـوزنش همی آژنی
ای دل ســوزنـده مـگـر آتــشــیوی تــن تــابــدیـده مـگـر آهـنـی
از تـو بـدردم کـه همی نفـسـریوز تـو بـرنجـم که همی نشکنی
تــا نــکــنــد صــاحــب یـاری مــراکـم نـکـنـد چـرخ فـلـک ریـمـنـی
صـدر هـمـه عـالـم عـبـدالـحـمـیدآن به محل عالی و دولت سنی
نـیـسـت جــدا خــاطـر او از هـنـرنیست ز خـورشید جـدا روشنی
از همـه کـافـی و ننـازد بـه فـخـروز همـه بـی مـثـل و نیارد مـنی
گــیـتــی بــی او نـدهـد خــرمـیگـردون بــا او نـکــنـد تــوســنـی
ای بـه هنر چرخ و بـه رای آفتـابسایه همی بـر سر خلق افکنی
فــکــرت اســـرار فــلــک را دلــیقــوت اقــبــال جــهـان را تــنــی
رایت مجـدست که می بـرکشیبـیخ نـیازسـت کـه مـی بـرکـنی
هر چه جـهان کرد همه یک زمانممکـن بـاشـد کـه تـو بـپـراکـنی
از پــس یــزدان جــهــان آفــریــندر هـمــه احــوال امــیـد مــنــی
تــا چــو دلـیـری نـبــود بــد دلـیتـا چـو فـصـیحـی نـبـود الـکـنـی
مـعـدن هـر دولـت صــدر تــو بــادزآنـکـه تـو هر دانـش را مـعـدنی
حـشـمت تـو بـاقی و دولت بـلنددولت تـو صـافـی و نعـمت هنیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.