ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»از زبان پادشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای لـعـبـت و بـت و صـنـم و حـور و شـاه مـنوی سوسن و گل و سمن و مهر و ماه من
ای جـان دل عـزیـزتـر از هـر دویـی و هـسـتایـزد بــر ایـن کــه دعــوی کــردم گـواه مـن
ای دوســت بــی گــنـاه مـرا مــتــهـم کــنـیجـز دوسـتـی خـویش چـه دانی گـنـاه مـن
گــفــتـــی چــرا گــرفــتـــی جــعــد دراز مــنوآن گـه چــرا کــشــیـدی زلـف دو تــاه مـن
ای مـهـر و مـاه چــنـد کـشــم در غــم تــو آهتــرسـم کـه مـهـر و مـاه بــسـوزد ز آه مـن
مــا هـر دو پــادشــاهـیـم ار نـیـک بــنـگــریـممـن پــادشــاه گــیـتــی تــو پــادشــاه مـن
سـلـطـان ابــوالـمـلـوک مـلـک ارسـلـان مـنـمکـامـروز عـدل و مـردی و رأیـســت راه مـن
پـــر کــلــاه مــن کــه بـــرون آیــد از حــجــابنــجـــم پـــرن بـــســـوزد پـــر کـــلــاه مــن
آبـــاد شــد زمــانــه ز جـــاه مــن و کــه دیــدانـدر زمـانـه هـرگـز جــاهـی چـو جــاه مـن
بـاک از سپـاه دشمن کی بـاشدم چو هستگـردون و مـهر و مـاه و سـتـاره سـپـاه مـن
افکنده گشته دشمن و افتاده دوست مستدر رزمــگـــاه مــن بـــود و بـــزمــگـــاه مــن
حـق دسـتـیار مـن شـد و مـن دسـتـیار عـدلمــن در پــنــاه ایــزد و دیــن در پــنــاه مــن
من شـادمـان ز بـخـت و ز من ملـک شـادمانمـن نیکـخـواه خـلـق و فـلـک نیکـخـواه مـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.