شماره ٤٩: بی مهر جمال تو دلی نیست

اصلاح شده در 2011/08/10 00:13 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: انوری ابیوردی, شعر کهن

بی مهر جمال تو دلی نیستبـی مـهر هوای تـو گـلـی نـیسـت
بـگذشـت زمانه وز تـو کـس راجـز عمر گذشتـه حـاصلی نیست
تـا از چـه گلی که از تـو خالیدر عـالـم آب و گـل دلـی نـیـسـت
در دائره جــــهـــان مـــحـــدثچـون حـادثـه تـو مشکلی نیسـت
در تــو کـه رسـد کـه در ره تـوجـز مـنـزل عـجـز مـنـزلـی نیسـت
در بــحــر تــحــیـر تــو پــایــابکی سود کند که ساحلی نیست