شماره ٢٦٤: بر مه از عنبر عذار آورده ای

اصلاح شده در 2011/08/10 00:20 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: انوری ابیوردی, شعر کهن

بــر مـه از عــنـبــر عــذار آورده ایبـر پـرند از مشـک مـار آورده ای
بـر حـریر از قـیر نقـش افـکـنده ایبـر گل از سـنبـل نگـار آورده ای
هرچه خوبان را به کار آید ز حسندر خط مشکین به کار آورده ای
بـیـش رخ مـنـمـای کـانـدر کـار تـنروح را چــون زیــر و زار آورده ای
دوش می کردی حـساب عاشقانانــوری ار در شـــمـــار آورده ای