مطایبه

اصلاح شده در 2011/08/16 07:16 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, مسعود سعد سلمان

اشعبی را اجل به دوزخ بردزنـدگــانـی مـردمــان مـزه داد
پـسرش را خـدای مزد دهدپیش از آن کآن پلید را بزه داد