با این همه شهرت

اصلاح شده در 2011/08/16 18:47 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, مسعود سعد سلمان

معروف تر از من به جهان نیست خردمندپس بسته چراام به چنین جایی مجهول
نـه خـفـتـه نـه بـیدار نه دیوانه نه هشـیارنه مرده و نه زنده نه بـر کـار و نه معـزول