در کوچه باغ های نشابور

اصلاح شده در 2012/12/02 09:11 توسط m.ghanee — دسته‌بندی شده به عنوان: شفیعی کدکنی, کتابها

دیباچه
سفر به خیر
صدای بال ققنوسان
فصل پنجم
از بودن و سرودن
ضرورت
ایا تو را پاسخی هست
پیغام
دریا
نگر آنجا چه می بینی
آن مرغ فریاد و آتش
به یک تصویر
مرثیه
حلاج
کتیبه ای زیر خاکستر
پرسش
کبریت های صاعقه در شب
دیدار
پیمانه ای دوباره
حتی نسیم را
پاسخ
خموشانه
در آن سوی شب و روز
سوک نامه
زان سوی خواب مرداب
گفتگو