مناجات

اصلاح شده در 2012/12/06 09:00 توسط m.ghanee — دسته‌بندی شده به عنوان: شفیعی کدکنی

می شناسمت
چشمهای تو
میزبان آفتاب صبح سبز باغهاست
می شناسمت
واژه های تو
کلید قفل های ماست
می شناسمت
آفریدگار و یار روشنی
دستهای تو
پلی به رویت خداست