تازه ها

اصلاح شده در 2012/11/22 09:31 توسط m.ghanee — دسته‌بندی شده به عنوان: سیمین بهبهانی, کتابها

ای عشق دیر آمدی
سبز و بنفش و نارنجی
که چی ؟
وسوسه عشق
گفت و گو
به کاسه ی این خالی
فرمان پذیر آتش باش
ارهاب
برای انسان این قرن
جامه دران
وقتی زمانه جوان است
آنان که خاک را
گو آفتاب براید
صدای تو
با قهر چه می کشی مرا
با کوله ی هفتاد و هشتاد
لعنت
در طول راه